Login

Lautamo, Tiina

RALLA Leikki- ja kaveritaitojen havainnointimenetelmät

Lautamo, Tiina - RALLA Leikki- ja kaveritaitojen havainnointimenetelmät, ebook

15,40€

Ebook, Watermarked ePUB
ISBN: 978-952-68556-7-7

RALLA Lasten leikki- ja kaveritaitojen havainnointi -käsikirja vie lukijan lasten osallistumisen ja taitojen havainnoinnin maailmaan. Kirjassa esitellään leikki- ja kaveritaitojen havainnoinnin teoreettisia perusteita ja luotettavan havainnoinnin edellytyksiä. Käsikirja toimii käytännönläheisenä oppaana esitellen RALLA-havainnointimenetelmät lomakkeineen ja ohjeineen.

RALLA:n tarina on saanut alkunsa päivittäisen kasvatus- ja kuntoutustyön tarpeista. RALLAhavainnointimenetelmät on suunniteltu varhaiskasvatuksen ja kuntoutuksen ammattilaisten työvälineiksi. Ne auttavat suuntaamaan huomion lapsen yksilöllisten vahvuuksien tukemiseen sekä mahdollisten haasteiden ennaltaehkäisemiseen ja niiden ratkaisemiseen. Lapsen yksilöllisen toiminnan tukemisen lisäksi kiinnostuksen kohteena on lapsen osallistumisen ja osallisuuden mahdollistaminen vertaisryhmässä. Arjen pulmana on ollut, että vahvuuksien ja mahdollisten haasteiden tunnistamiseen toiminnassa ja osallistumisessa ei ole ollut käytössä tutkimukseen pohjaavia luotettavia havainnointimenetelmiä.

RALLA:n asiantuntijat, Tiina Lautamo ja Vilja Laaksonen, lähtivät kumpikin tahollaan etsimään ratkaisua tähän pulmaan: Tiina tutkimalla lasten leikkitaitoja sekä niiden oppimista ja Vilja syventymällä lasten kaveritaitojen tunnistamiseen sekä kiusaamisen ennaltaehkäisemiseen. Kumpikin tutkimusmatka tuotti konkreettisen työkalun lapsen vahvuuksien ja haasteiden tunnistamiseen ja tukemiseen sekä mahdollisten kaveripulmien ennaltaehkäisemiseen.

Tämän käsikirjan avulla tutustut RALLA-työkalujen käyttöön. Käytön tueksi on saatavilla myös verkossa ja mobiilisovelluksena toimiva RALLA-sovellus.

Keywords: leikkitaidot, kaveritaidot, havainnointi, arviointi

Author(s)
 
Publisher
Ralla Oy
Publication year
2018
Language
fi
Edition
2
Page amount
72 pages
Category
Upbringing, Education
Format
Ebook
eISBN (ePUB)
978-952-68556-7-7
Printed ISBN
978-952-68556-2-2

Similar titles