Login

Heikura, Vuokko

Lessons on Finnish Grammar in Russian

Heikura, Vuokko - Lessons on Finnish Grammar in Russian, ebook

16,50€

Ebook, PDF with Adobe DRM
ISBN: 978-952-67875-3-4
DRM Restrictions

PrintingNot allowed
Copy to clipboard10 excerpts

Vuokko Heikura: Уроки финской грамматики на русском языке :
Lessons on Finnish Grammar in Russian : Oppitunteja suomen kieliopista venäjäksi,
3. uudistettu p. 2013, ISBN 978-952-67875-2-7 (sid.), ISBN 978-952-67875-3-4 (PDF)

Tämä kirja on tarkoitettu aikuisille itseopiskelukirjaksi. Monet suomalaisetkin haluavat aloittaa uuden kielen opiskelun juuri kielen rakenteeseen tutustumalla. Vuokko Heikuran "Lessons on Finnish grammar"-kirjoista maahanmuuttaja tai yleensä suomen kielestä kiinnostunut ulkomaalainen saa hyvän yleiskuvan siitä, millainen kieli suomi on. Siinä vaiheessa ei haittaa, vaikka ensimmäinen suomen kielen oppikirja, johon hän tarttuu, olisi kirjoitettu englanniksi, jos hän sitä ymmärtää - tai venäjäksi - tai suomeksi, jos hän osaa suomea jo aika hyvin kirjallisesti. Tällaista oppikirjaa voi opiskella kaikessa rauhassa jakson kerrallaan, silloin kun on aikaa. Tietokirjaksi ja kieliopiksi tunnustettu teos ei pakota lukijaansa tekemään koko ajan harjoituksia kynä kädessä. Sanakirja olisi kuitenkin hyvä olla. Mitään täydennys- ja raksi ruutuun -tehtäviä ei ole, mutta kirjan loppupuolella alkaa olla aina enemmän sanoja lauseita ja lukuharjoituksia, jotka ovat vain suomeksi. Opetustekstin tyyli on kertovaa ja selittävää. Lukijasta tuntuu kuin hänellä olisi yksityisopettaja, joka johdattaa hänet suomen kielen saloihin, jotta hän ymmärtäisi kielen rakenteen logiikan ja tietäisi jotain myös puhutun ja kirjoitetun kielen eroista. Koko kirjan huolellisesti läpikäytyään hän on valmis ottamaan selvää mistä tahansa suomenkielisestä tekstistä sanakirjan avulla ja yrittämään puhumistakin suomalaisten kanssa suomeksi.

Автор: Вуокко Хейкура, Хельсинки, 2013
Перевод: Хилма Букарева, Тампере 2013

Автор излагает текст самоучителя от первого лица. Такой приём в написании учебника иностранного языка своеобразен, он родился невольно. Вуокко Хейкура представляла себя молодой финской женщиной, которая пишет длинное письмо на английском языке своей иностранной подруге по переписке, надеясь, что та вдохновится и заинтересуется финском языком, захочет научиться понимать письменную финскую речь с помощью словаря. В результате получилось основательное издание о строении финского языка. Автор надеется, что при знакомстве с самоучителем читателю захочется глубже изучить предмет. Об индоевропейских языках невозможно было бы написать аналогичный учебник, в них нет такого богатого материала для обобщения.

Самоучитель не грешит научной терминологией, заумной теории в нём не больше, чем в школьных финских учебниках родной речи или иностранных языков. Изложение начинается с изучения алфавита и рассказа об особенностях финского произношения, насколько звуковое строение языка возможно пояснить словами. Далее с самоучителем осваивается гармония гласных, притяжательные суффиксы, чередование согласных, склонения, чуть меньшее внимание уделено глагольным формам. По мнению автора людям, говорящим на других языках, важно понять, что в финском языке положение субъекта, объекта, дополнения и обстоятельства в предложении имеет свои закономерности. Эти правила финны, говорящие на родном языке, выполняют, не задумываясь, и, лишь придерживаясь их, можно добиться правильности речи, тогда будет понятно, кто, где и когда какое действие выполнил.

Keywords: suomen kieli, kielioppi, oppikirjat, venäjänkieliset, venäläiset, kielikurssit, sähkökirjat

Author(s)
Translator
Publisher
Vuokko Heikura
Publication year
2013
Language
ru
Edition
3
Page amount
255 pages
Category
Languages
Format
Ebook
eISBN (PDF)
978-952-67875-3-4
Printed ISBN
978-952-67875-2-7

Similar titles