Login

Iivonen, Jyrki

Finlands försvar på en timme

Iivonen, Jyrki - Finlands försvar på en timme, ebook

0,00€

Ebook, PDF with Adobe DRM
ISBN: 978-952-5827-57-6
DRM Restrictions

PrintingAllowed without restriction
Copy to clipboardAllowed without restriction

Häftet Finlands försvar på en timme är ett informationspaket om det finska försvaret, dess uppbyggnad, aktörer och begrepp. Häftet har gjorts med ett ledigt grepp, det går snabbt att läsa och ta till sig det. I utarbetandet av ordlistan i häftet har sakkunniga vid försvarsministeriet deltagit, och syftet med ordlistan är att öppna försvarspolitikens föränderliga värld för politiska beslutsfattare, för dem som är intresserade av temat och för den stora allmänheten. Häftet ryms behändigt i fickan och väskan, men ordlistan kan också laddas ner i telefonen, läsas som e-bok och lyssnas på som audiobok.

Keywords: OHW

Author(s)
 
Publisher
Lingsoft Oy
Publication year
2011
Language
sv
Edition
1
Series
One-Hour words
Page amount
40 pages
Categories
Upbringing, Education
 
Technology, Energy, Traffic
Format
Ebook
eISBN (PDF)
978-952-5827-57-6
Printed ISBN
978-952-5827-58-3

Similar titles