Login

Kivisaari, Esko

Vakuutusoppi, Osa 3

Kivisaari, Esko - Vakuutusoppi, Osa 3, ebook

30,15€

Ebook, Watermarked PDF
ISBN: 978-952-5684-76-6

You can buy the complete book
Vakuutusoppi

Vakuutusoppi Osa 3 Vapaaehtoiset vakuutukset. Jokaisen finanssialalla työskentelevän on tärkeää ymmärtää vakuuttamisen lainalaisuuksia ja eri vakuutuslajien pääpiirteitä. Vakuutusoppi mahdollistaa kokonaiskuvan saamisen vakuuttamisen periaatteista ja vakuutustoiminnan eri alueista. Teos on vakiinnuttanut asemansa alan perusteoksena. Vakuutusopin osassa 3 (luvut 23–34) esitellään vapaaehtoiset vakuutukset. Omina lukuinaan kirjassa käsitellään henkivakuutus, yksityistapaturmavakuutus, autovakuutus, yksityistalouksien ja yritysten vapaaehtoiset omaisuusvakuutukset, merivakuutus, lentovakuutus, tavaravakuutus, vastuuvakuutus, keskeytysvakuutus, luotto- ja takausvakuutus sekä jälleenvakuutus. Kirjan osassa 1 tarkastellaan vakuuttamista ja vakuutustoiminnan perusteita, osassa 2 esitellään pääpiirteittäin sosiaalivakuutus ja muut lakisääteiset vakuutukset. Vakuutusoppi antaa luotettavan ja laajan näkemyksen vakuutustoiminnasta. Kirjan sisältö tarjoaa mahdollisuuden asioiden syvälliseenkin tarkasteluun. Teos soveltuu siten niin oppikirjaksi uransa alkuvaiheessa olevalle kuin hakuteokseksi tehtävissään jo rutinoituneelle asiantuntijalle. Myös alan ulkopuoliset voivat kirjan avulla saada yleiskuvan suomalaisesta vakuutustoiminnasta ja sen kehityksestä.

Keywords: Vakuutus, vakuutustoiminta, vakuuttaminen, vapaaehtoiset vakuutukset, vakuutuslajit

Author(s)
 
Publisher
FINVA
Publication year
2014
Language
fi
Edition
12
Page amount
153 pages
Category
Economy
Format
Ebook
eISBN (PDF)
978-952-5684-76-6

Similar titles