Login

Hakala, Harri

Ympäristön tila ja suojelu Suomessa

Hakala, Harri - Ympäristön tila ja suojelu Suomessa, ebook

22,20€

Ebook, Watermarked PDF
ISBN: 978-952-495-664-2

Tehostaako tietoyhteiskunta ympäristönsuojelua? Onko ilmastonmuutos voitettavissa, ja pystytäänkö luonnon monimuotoisuuden hupeneminen pysäyttämään? Ympäristön tila ja suojelu Suomessa kokoaa yleistajuiseen muotoon uusimman tutkimustiedon ympäristön tilasta ja sen muutoksista. Siinä käydään läpi keskeisimmät ympäristöongelmat ja suomalaisen yhteiskunnan eri alueet. Samalla se jäsentää ympäristökysymysten ongelmakimppua ja tarjoaa kokonaiskuvan ongelmien eri ulottuvuuksista. Ympäristön tila ja suojelu Suomessa on ajankohtainen tietopaketti ympäristöstä ja käsikirja jokaiselle ympäristöstä kiinnostuneelle. Se soveltuu mm. oppikirjaksi yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin. Kirja julkaistaan yhteistyössä Suomen ympäristökeskuksen kanssa.
Kirjaa tai sen osia ei voi tulostaa.

Keywords: ympäristönsuojelu, historia, ympäristön tila, ympäristöongelmat, ympäristön saastuminen, ilman saastuminen, vesien saastuminen, ympäristömyrkyt, ympäristövaikutukset, melu, liikenne, maatalous, metsätalous, teollisuus, kulutus, jätehuolto, luonnonsuojelu, ympäristöpolitiikka

Author(s)
 
Publisher
Gaudeamus
Publication year
2003
Language
fi
Edition
1
Page amount
446 pages
Categories
Natural Sciences
 
Technology, Energy, Traffic
Format
Ebook
eISBN (PDF)
978-952-495-664-2
Printed ISBN
951-662-875-3

Similar titles