Login

Rantala, Veikko

Johdatus modaalilogiikkaan

Rantala, Veikko - Johdatus modaalilogiikkaan, ebook

19,50€

Ebook, Watermarked PDF
ISBN: 978-952-495-622-2

Johdatus modaalilogiikkaan tutkii modaalikäsitteiden filosofisia ja matemaattis-loogisia ongelmia. Sen käsitteellisenä lähtökohtana on mahdollisten maailmojen semantiikka. Teoksessa tarkastellaan modaalilogiikan perusteita filosofisesta, historiallisesta ja osittain formaalista näkökulmasta. Lisäksi siinä keskitytään modaalilogiikan matemaattiseen ja formaaliin puoleen ja esitetään useiden keskeisten tulosten täsmälliset todistukset. Formaalit tarkastelut ovat havainnollisia, ja jotkut käsitteet esitellään nimenomaan esimerkkien avulla. Teosta voidaan käyttää oppikirjana logiikan erikoiskursseilla filosofiassa, matematiikassa, tietojenkäsittelytieteessä ja muissa oppiaineissa, joissa modaalikäsitteitä tarvitaan. Se soveltuu myös itseopiskeluun, sillä se sisältää runsaasti esimerkkejä ja harjoituksia, jotka havainnollistavat ja täydentävät esiteltyjä teorioita.

Keywords: modaalilogiikka, logiikka, sähkökirjat

Author(s)
 
Publisher
Gaudeamus
Publication year
2004
Language
fi
Edition
1
Page amount
279 pages
Category
Philosophy
Format
Ebook
eISBN (PDF)
978-952-495-622-2
Printed ISBN
951-662-907-5

Similar titles