Login

Hakkarainen, Pekka

Huumeiden käyttäjä hyvinvointivaltiossa

Hakkarainen, Pekka  - Huumeiden käyttäjä hyvinvointivaltiossa, ebook

24,00€

Ebook, Watermarked PDF
ISBN: 978-952-495-618-5

Huumeiden käyttö Suomessa lisääntyi 1990-luvulla. Erilaisten huumeiden kirjo on myös kasvanut. Tämä kirja palauttaa määrällisesti ja laadullisesti muuttuneen huumausainekysymyksen yhteiskunta- ja sosiaalitieteelliseen keskusteluun. Teoksessa analysoidaan ja paikannetaan huumeisiin liittyviä ilmiöitä eri näkökulmista: siinä tarkastellaan päihdekulttuurin muutosta ja pohditaan yhteiskunnallisen huumekysymyksen ratkaisumalleja. Esille tulee huumeiden käyttö osana länsimaista modernisaatiota ja osana tuottoisaa kansainvälistä kauppaa. Teoksessa pohditaan huumeiden käytön laadullisia muutoksia, sosiaalista jakautuneisuutta ja haittojen, erityisesti huumekuolemien lisääntymistä ja median roolia niissä. Mukana on myös etnografinen tutkimus heroiinin ja amfetamiinin käyttäjien elämästä. Kirjoituksissa tarkastellaan myös päihdehuollon kehitystä osana hyvinvointivaltion muutosta, poliisin suorittamia tehoiskuja ja lainsäädännön muutoksia. Kirja on tarkoitettu oppikirjaksi ja oheislukemistoksi yliopisto- ja ammattikorkeakoulutasoisiin opintoihin. Teoksen kirjoittajat ovat sosiologian, sosiaalipolitiikan, kriminologian, oikeustieteen ja sosiaalihistorian aloilta.
Kirjaa tai sen osia ei voi tulostaa.

Keywords: huumeet, huumeidenkäyttö, yhteiskunta, hyvinvointivaltio, huumepolitiikka, huumeongelmat, päihdehuolto, narkomaanit, päihdeongelmat, päihdepolitiikka, lainsäädäntö, huumeiden käyttö, sähkökirjat

Editor
 
Publisher
Gaudeamus
Publication year
2002
Language
fi
Edition
1
Page amount
272 pages
Category
Society
Format
Ebook
eISBN (PDF)
978-952-495-618-5
Printed ISBN
951-662-863-X

Similar titles