Login

Patomäki, Heikki

Globaali demokratia

Patomäki, Heikki - Globaali demokratia, ebook

20,40€

Ebook, Watermarked PDF
ISBN: 978-952-495-616-1

Globaali demokratia tarjoaa analyyttisen katsauksen globaalin hallinnan ongelmiin ja muutosmahdollisuuksiin. Aluksi keskitytään nykyjärjestelmiin, joista tärkeimmät ovat YK, monikansalliset rahoituslaitokset, Maailman kauppajärjestö ja kansainväliset tuomioistuimet. Edelleen teoksessa punnitaan mahdollisuuksia luoda uusia instituutioita. Siinä tutkitaan ehdotuksia maailmanlaajuisesta totuuskomissiosta, maailmanparlamentista, globaalin kansalaisyhteiskunnan vahvistamisesta, velkasovittelumekanismista ja globaaleista vero-organisaatioista. Teoksessa tehdään tekee myös ehdotus siitä, miten globaalia demokratiaa voitaisiin toteuttaa. Globaali demokratia tarjoaa tarpeellista tietoa aikaansa seuraaville. Se soveltuu myös aineistoksi demokratisaatiota, globalisaatiota tai kansainvälisiä organisaatioita käsitteleviin opintoihin.
Kirjaa tai sen osia ei voi tulostaa.

Keywords: demokratia, globalisaatio, instituutiot, kansainväliset järjestöt, kansainväliset tuomioistuimet, poliittinen toiminta, poliittiset instituutiot, uudistukset, kansainvälistyminen, kansalaisyhteiskunta, kansalaisjärjestöt, vaikuttaminen, päätöksenteko, demokratisoituminen, poliittinen osallistuminen, YK, Yhdistyneet Kansakunnat, Kansainvälinen valuuttarahasto, the World Bank, Maailmanpankki, Maailman kauppajärjestö, Kansainvälinen rikostuomioistuin, Maailman sosiaalifoorumi

Author(s)
 
Publisher
Gaudeamus
Publication year
2003
Language
fi
Edition
1
Page amount
263 pages
Category
Society
Format
Ebook
eISBN (PDF)
978-952-495-616-1
Printed ISBN
951-662-879-6

Similar titles