Login

Launis, Veikko

Geeniteknologia, arvot ja vastuu

Launis, Veikko - Geeniteknologia, arvot ja vastuu, ebook

19,50€

Ebook, Watermarked PDF
ISBN: 978-952-495-615-4

Geeniteknologian räjähdysmäinen kehitys on tehnyt ajankohtaisiksi aivan uudet eettiset kysymykset. Monet geenietiikan kysymyksistä ovat hyvin perusteltuja, kuten kysymys geenitestien tulosten soveltamisesta vakuutustoiminnassa ja työelämässä tai kysymys geenimuuntelun tarkoitusperistä. Teos on kannanotto geenieettiseen keskusteluun. Se pyrkii osoittamaan, miten geenietiikan kysymyksiä voidaan lähestyä järkiperäisesti ja perimää mystifioimatta, arvojen moninaisuutta ja katsantokantojen erilaisuutta kunnioittaen. Samalla se tarjoaa uusia käsitteellisiä välineitä geenitutkimuksen taustalla olevien pyrkimysten ymmärtämiseen ja niiden kriittiseen arviointiin. Teos soveltuu oppikirjaksi ja lähdemateriaaliksi yliopistoissa, ammattikorkeakouluissa ja lukioissa annettavassa etiikan opetuksessa. Helppolukuisuutensa vuoksi se soveltuu hyvin myös kansalaiskeskustelun käyttövaraksi. Kirjoittaja toimii filosofian dosenttina Turun yliopistossa.
Kirjaa tai sen osia ei voi tulostaa.

Keywords: Geeniteknologia

Author(s)
Publisher
Gaudeamus
Publication year
2003
Language
fi
Edition
1
Page amount
159 pages
Categories
Philosophy
 
Society
Format
Ebook
eISBN (PDF)
978-952-495-615-4
Printed ISBN
951-662-894-X

Similar titles