Login

Malinen, Heidi

Anna lapselle ääni - Kieli- ja kulttuuritietoisuuden voima kasvatuksessa

Malinen, Heidi - Anna lapselle ääni - Kieli- ja kulttuuritietoisuuden voima kasvatuksessa, ebook

27,10€

Ebook, Watermarked ePUB
ISBN: 978-952-451-996-0

Lapsen tarinan kirjoittaminen alkaa jo syntymästä. Varhaiskasvatuksen ammattilaiset ovat avainasemassa tarjoamassa jokaiselle lapselle pääroolia hänen omassa tarinassaan. Tarinaa ei voi syntyä, jos lapsella ei ole sanoja, joilla ilmaista itseään.

Kieli- ja kulttuuritietoiset toimintatavat koskevat kaikkia lapsia. Kun huomioimme jokaisen perheen yksilölliset arvot ja toimintatavat, lapsi kokee tulleensa hyväksytyksi. Kun annamme lapselle sanat, hän pystyy ottamaan oman paikkansa ja saa yhteyden toisiin ihmisiin.

Tässä teoksessa kerrotaan, millaisilla konkreettisilla keinoilla voit parantaa jokaisen lapsen mahdollisuutta tulla kuulluksi, nähdyksi ja ymmärretyksi. Kirjan lukuisten vinkkien avulla voit antaa lapsille joka päivä lisää välineitä kielitaidon ja kulttuurisen pääoman kehittämiseen – jotta jokaisella olisi ääni, joka kuuluu.

Keywords: kasvatus; kielitaito; kielitietoisuus; kulttuuri; kulttuuritietoisuus

Author(s)
Publisher
PS-kustannus
Publication year
2019
Language
fi
Edition
1
Page amount
124 pages
Category
Upbringing, Education
Format
Ebook
eISBN (ePUB)
978-952-451-996-0
Printed ISBN
978-952-451-955-7

Similar titles