Login

Karjalainen, Anna Liisa

Luovan toiminnan työtavat - Käsikirja sosiaali- ja terveysalalle

Karjalainen, Anna Liisa - Luovan toiminnan työtavat - Käsikirja sosiaali- ja terveysalalle, ebook

36,35€

Ebook, Watermarked ePUB
ISBN: 978-952-451-918-2

Luovan toiminnan hyödyntäminen omassa työssä ei edellytä erityistä taiteellista lahjakkuutta – vain halua kokeilla ja soveltaa.

Tämä kirja on ensimmäinen kokoomateos musiikkiin, kuvalliseen ilmaisuun, kirjoittamiseen, liikkeeseen ja draamaan perustuvista työta­voista. Niiden avulla voi esimerkiksi herätellä iloa, kohdata vaikeita elämäntilanteita, tutustua itseen ja muihin tai käsitellä aivan arkipäiväisiä asioita. Luovalla toiminnalla voidaan tukea niin yksilöiden kuin ryhmien hyvinvointia kokonaisvaltaisesti.

Teoksen tavoitteena on kannustaa käyttämään luovaa toimintaa sosiaali- ja terveysalalla kaikenikäisten ja eri elämäntilanteissa olevien ihmisten kanssa. Vankan teoreettisen ja käytännöllisen perustiedon lisäksi kirjan useat harjoitukset auttavat lukijaa soveltamaan työtapoja mitä moninaisimmissa yhteyksissä. Kokeilemisen voi aloittaa pienesti, vaikka ensin itsestään!

Kirjan toimittaja Anna Liisa Karjalainen (FT) toimii lehtorina Diakonia-­ammattikorkeakoulussa sosiaali- ja terveysalojen koulutuksissa. Kirjoittajat ovat kirjoittamisen, musiikkikasvatuksen, kuvataiteen, tanssin ja draaman asiantuntijoita.

Keywords: luova toiminta, sosiaaliala, terveysala, hyvinvointi, draama, musiikki, kuvallinen ilmaisu, kirjoittaminen, kehollisuus, ruumiillisuus, osallisuus, itsetuntemus, taiteen soveltava käyttö, taidelähtöinen toiminta

Editor
Publisher
PS-kustannus
Publication year
2019
Language
fi
Edition
1
Page amount
164 pages
Category
Society
Format
Ebook
eISBN (ePUB)
978-952-451-918-2
Printed ISBN
978-952-451-902-1

Similar titles