Login

Pihlaja, Päivi

Varhaiserityiskasvatus

Pihlaja, Päivi - Varhaiserityiskasvatus, ebook

36,25€

Ebook, Watermarked ePUB
ISBN: 978-952-451-879-6

Pienet jalat suuntaavat kohti tulevaisuutta. Askeleet ovat välillä varmoja, välillä sellaisia, että lapsi tarvitsee tukea niitä ottaessaan. Mitä varhaisemmin lasten erilaiset tuen tarpeet havaitaan, sitä tehokkaammin voidaan ehkäistä ongelmien syntymistä ja syvenemistä sekä edistää lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia.

Varhaiserityiskasvatuksen lähtökohtana on kaikille lapsille yhteinen varhaiskasvatus, jossa jokaisella on oikeus osallistua, oppia ja rakentaa sosiaalisia suhteita. Oleellista on perehtyä lapsen tilanteeseen, rakentaa toimiva yhteistyö perheen kanssa ja havainnoida, mikä merkitys ryhmän käytännöillä ja koko varhaiskasvatusympäristöllä on lapsen tuen tarpeen ilmenemiseen.

Lapset tarvitsevat eniten tukea kielen ja sosioemotionaalisen kehityksen pulmien takia. Näiden lisäksi kirjassa ovat esillä muun muassa oppimisen vaikeudet, motoriset ongelmat ja vammaisuus. Kirjassa kerrotaan käytännönläheisesti, miten lapselle järjestetään hänen kehitystään ja oppimistaan edistävä varhaiskasvatusympäristö sekä muu tarvittava tuki.

Keywords: varhaiskasvatus, varhaiserityiskasvatus, varhaiskasvatusympäristö, inklusiivinen varhaiskasvatus, lapsen kehityksen ja oppimisen tuki, lapsen vahvuuksien huomioiminen, pedagogiset menetelmät

Editor
 
Publisher
PS-kustannus
Publication year
2018
Language
fi
Edition
1
Page amount
336 pages
Category
Society
Format
Ebook
eISBN (ePUB)
978-952-451-879-6
Printed ISBN
978-952-451-816-1

Similar titles