Login

Hyvärinen, Sauli

Lasten haastattelu lastensuojelussa

Hyvärinen, Sauli - Lasten haastattelu lastensuojelussa, ebook

31,50€

Ebook, Watermarked ePUB
ISBN: 978-952-451-876-5

”Toit aiemmin esiin, että kotona on paha olla. Mitä tarkoitat sillä? Kerro lisää.”

Lapsella on oikeus tulla kuulluksi ja ilmaista mielipiteensä. Lapselta saatua tietoa pitää myös osata käyttää lapsen elämään vaikuttavissa päätöksissä. Tämä kirja kertoo, miten eri tavoin haastatteluja voidaan toteuttaa lastensuojelussa näiden tavoitteiden toteuttamiseksi.

Lapsia haastatellaan lastensuojelussa, kun halutaan rakentaa luottamussuhdetta lapsen ja ammattilaisen välillä, saada aikaan muutos lapsen elämässä tai selvittää, millainen lapsen elämäntilanne on ja mitä mieltä hän itse on siitä. Haastattelu poikkeaa merkittävästi arkisesta jutustelusta, jossa pelkkä kohtaaminen voi olla itsetarkoitus. Merkityksellistä on, miten lasten haastattelemiseen suhtaudutaan, miten haastatteluja tehdään ja miten lasten osallisuutta vahvistavia käytäntöjä tuetaan.

Kirja on tehty yhteistyössä Lastensuojelun Keskusliiton kanssa.

Keywords: lastensuojelu, haastattelu, lapsen oikeudet, lapsilähtöisyys, sosiaalityö, osallisuus, sijaishuolto, vuorovaikutus

Editor
 
Publisher
PS-kustannus
Publication year
2018
Language
fi
Edition
1
Page amount
136 pages
Category
Society
Format
Ebook
eISBN (ePUB)
978-952-451-876-5

Similar titles