Login

Lämsä, Anna-Liisa

Verkosto vahvaksi - Toimiva vuorovaikutus perheiden kanssa

Lämsä, Anna-Liisa - Verkosto vahvaksi - Toimiva vuorovaikutus perheiden kanssa, ebook

31,50€

Ebook, Watermarked ePUB
ISBN: 978-952-451-805-5

”Koti kasvattaa, koulu opettaa” ei toimi enää nyky-yhteiskunnassa.

Lasten ja nuorten kasvatukseen vaaditaan kaikkia aikuisia. Opettajat ovat avainasemassa kodin ja koulun yhteistyön rakentajina. Kirjassa kerrotaan, mihin seikkoihin täytyy kiinnittää huomiota, jotta kasvatuskumppanuus rakentuu toimivaksi alusta alkaen ja jatkuu hyvässä hengessä alaluokilta koulupolun viimeisille vuosille.

Kodin ja koulun välisen yhteistyön pohjana on toimiva kuunteleminen, viestintä ja kunnioitus. Teos sisältää runsaasti käytännön kokemuksia perheiden kanssa tehtävästä yhteistyöstä sekä esimerkkejä hyväksi havaituista käytänteistä, kuten koulukummiudesta, vanhempainvarteista ja yhteistyöstä vanhempainyhdistysten kanssa kiusaamisen ehkäisemiseksi. Kirjasta kumpuaa sekä vanhempien että opettajien toiveet ja halu hyvään yhteistyöhön ja teoksen käytännölliset vinkit antavat ideoita niin vanhempainiltojen uudistamiseen kuin tiedotteiden kirjoittamiseen erityis- ja kriisitilanteita varten. Kirjassa annetaan myös vinkkejä, mitä kannattaa ottaa huomioon, kun viestitään esimerkiksi puhelimessa, koulun sivuilla, sosiaalisessa mediassa tai Wilmassa.

Kirjasta saa myös apua tilanteisiin, joissa kasvatuskumppanuus kompastelee ja opettaja joutuu vanhempien syytösten kohteeksi. Kirjan avulla luot selkeät pelisäännöt ja selvennät kunkin osapuolen vastuualueita kodin ja koulun yhteistyössä.

Tämän kirjan avulla tuet, vahvistat ja syvennät vuorovaikutusta vanhempien kanssa. Otetaan kasvatus ja siinä tarvittava osaaminen kaikkien aikuisten yhteiseksi tehtäväksi!

Keywords: kodin ja koulun yhteistyö, koulukummius, perheet, vanhemmat, vanhempainvartti, vanhempainyhdistys, vuorovaikutus, vuorovaikutussuhteet, yhteistyö perheiden kanssa

Editor
Publisher
PS-kustannus
Publication year
2017
Language
fi
Edition
1
Series
Opetus 2000
Page amount
160 pages
Category
Upbringing, Education
Format
Ebook
eISBN (ePUB)
978-952-451-805-5

Similar titles