Login

Mäntysaari, Mikko

Sosiaalityö ja teoria

Mäntysaari, Mikko - Sosiaalityö ja teoria, ebook

31,50€

Ebook, Watermarked ePUB
ISBN: 978-952-451-804-8

Mikä on sosiaalityön tutkimuksen teoreettinen pohja? Miten tieteenalan teoreettisia juuria, nykytilannetta ja uusia suuntauksia tulisi ymmärtää? Entä mistä teoreettisista lähtökohdista koko sosiaalisen käsitettä tulisi tarkastella? Teoriakeskustelua on suomalaisessa sosiaalityössä käyty aiemmin vain satunnaisesti tai yksittäisiin näkökulmiin keskittyen, joten tarve tämän keskustelun kokoavalle teokselle on suuri. Lisäksi teoriaa on kaivattu ammattikäytäntöjen kehittämisen ja arvioinnin tueksi.

Tämä teos on ensimmäinen laaja katsaus suomalaisen sosiaalityön teorialähtökohtiin. Asiantunteva kirjoittajakaarti esittelee alan suuria kansainvälisiä vaikuttajia, johdattaa tutustumaan teoriaperinteisiin, pohtii sosiaalityön tiedesuhteita ja avaa mielenkiintoisia näkökulmia sosiaalityön teorian ja käytännön suhteeseen.

Tässä Sosiaalityön tutkimuksen seuran seitsemännessä vuosikirjassa kuvataan ajankohtaisesti sosiaalityön teoriasta käytävää ajatustenvaihtoa ja tutkimusta. Kirja tarjoaa teoreettisia työvälineitä ja monipuolisia keskustelunavauksia niin alan tutkijoille, opiskelijoille kuin sosiaalityöntekijöille.

Keywords: sosiaalityö, sosiaalityön teoria, tutkimus, työmenetelmä, postmodernismi, positivismi, käytäntö, kriittinen realisimi, feministinen tutkimus, teoria, tiedesuhde, teoriat, diskurssi, subjekti, toiseus, systeemiteoria, postmoderni, empirismi, kriittinen realismi, toiminnallisuus, hyvinvointi, ammatillistuminen, historia, professionalismi, voimaantuminen, Saksa

Editor
 
 
Publisher
PS-kustannus
Publication year
2017
Language
fi
Edition
1
Page amount
297 pages
Category
Society
Format
Ebook
eISBN (ePUB)
978-952-451-804-8

Similar titles