Login

Parikka-Nihti, Mari

Iloa ja ihmettelyä - Ympäristökasvatus varhaislapsuudessa

Parikka-Nihti, Mari - Iloa ja ihmettelyä - Ympäristökasvatus varhaislapsuudessa, ebook

32,30€

Ebook, Watermarked ePUB
ISBN: 978-952-451-792-8

Moni lapsi osaa nimetä tiikerin, mutta ei talitiaista. Kotikulmien tutuimpia maamerkkejä ovat kioski ja kauppakeskus. Osa ei ole koskaan leikkinyt metsässä.

Varhaislapsuuden ympäristö- ja kestävän kehityksen kasvatus on iloista ihmettelyä ja luonnossa leikkimistä. Se on suuria elämyksiä ja pieniä oivalluksia, jotka synnyttävät lapsessa aitoa kiinnostusta ympäristöä kohtaan. Samalla lapsi oppii toimimaan luonnossa vastuullisesti ja huolehtimaan siitä myöhemminkin. Hänen itseluottamuksensa kohenee, sosiaaliset taidot paranevat ja motoriikka sekä kognitiiviset taidot kehittyvät.

Tämä kirja on kannanotto terveen ympäristösuhteen syntymisen ja vaalimisen puolesta. Kirja sisältää toimintaideoita, joiden avulla lapsi saa luonnosta paljon iloa ja ihmettelyn aihetta. Luettuasi kirjan huomaat, että ympäristö- ja kestävän kehityksen kasvatus ei vaadi varhaiskasvattajalta ihmeitä, vaan kyse on pienistä arjen valinnoista, jotka ovat jokaisen ulottuvilla.

Sisältö on päivitetty vastaamaan sekä uusittua varhaiskasvatuslakia että uusimpia varhaiskasvatussuunnitelman ja esiopetuksen opetussuunnitelman perusteita.

Tämä ePub on vuonna 2014 ilmestyneen painetun kirjan (ISBN 978-952-451-614-3) päivitetty versio. Saatavilla vain e-kirjana.

Liisa Suomela on ympäristötieteiden didaktiikan lehtori Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitoksella. Hän tutkii luonnontieteiden opettamista ja lasten ympäristösuhdetta.

Mari Parikka-Nihti on ympäristökasvattaja ja lastentarhanopettaja, joka on työskennellyt pitkään metsäesiopetusryhmässä. Hän toimii myös kouluttajana erityisosaamisenaan Case Forest -pedagogiikka.

Keywords: varhaiskasvatus, ympäristökasvatus, luonto, luontokasvatus, kaupunkiympäristö, toimintaidea, luontoon tutustuminen

Author(s)
 
Publisher
PS-kustannus
Publication year
2017
Language
fi
Edition
1
Page amount
138 pages
Categories
Natural Sciences
 
Zoology
Format
Ebook
eISBN (ePUB)
978-952-451-792-8

Similar titles