Login

Lång, Fredrik

Ansiktet i månen

Lång, Fredrik - Ansiktet i månen, ebook

6,80€

Ebook, Watermarked ePUB
ISBN: 978-952-333-051-1

Vår kultur och våra värderingar sägs vila på gamla judisk-kristna och grekisk-romerska betraktelsesätt och normer. Men hur har dessa i sin tur uppstått? Den frågan tar Fredrik Lång upp i sin essä, och visar att det är möjligt att härleda förhållningssätt och tankar i vårt sätt att förstå tillvaron till de upplevelser som judarna respektive grekerna och romarna erfor under den epok när dessa tongivande tankemönster skapades.

Keywords: essä, historia, teologi, filosofi, juutalaisuus, juutalaiset, kreikkalaiset, roomalaiset, filosofia, antiikki, orjuus, sorto, vapaus, kristinusko, länsimainen kulttuuri, arvot, normit, judendom, judar, greker, romerska medborgare, antiken, slaveri, förtryck, frihet, kristendom, västerländsk kultur, värden, normer, esseet, essäer

Author(s)
Publisher
Förlaget M
Publication year
2016
Language
sv
Edition
1
Page amount
171 pages
Category
General Works
Format
Ebook
eISBN (ePUB)
978-952-333-051-1
Printed ISBN
978-952-333-021-4

Similar titles