Login

Päivi, Mäki

Terveystarkastukset lastenneuvolassa & kouluterveydenhuollossa - Menetelmäkäsikirja

Päivi, Mäki - Terveystarkastukset lastenneuvolassa & kouluterveydenhuollossa - Menetelmäkäsikirja, ebook

25,75€

Ebook, Watermarked PDF
ISBN: 978-952-302-964-4

Käsikirjassa kuvataan keskeiset lastenneuvolan ja kouluterveydenhuollon terveystarkastusmenetelmät. Kirjassa annetaan ohjeet tärkeimmistä mittaus-, tutkimus ja arviointimenetelmistä, joita käytetään lapsen oman terveydentilan, kasvun ja kehityksen tai hänen perheensä hyvinvoinnin arvioinnissa ja seurannassa. Siinä kuvataan eri menetelmien merkitys, ajankohta, tarvittava välineistö ja toteutus sekä ohjeistetaan tulosten tulkintaan, jatkotoimenpiteisiin ja kirjaamiseen. Luotettavien, standardoitujen menetelmien käyttö ja tietojen tallentaminen yhdenmukaisella tavalla ovat edellytyksiä niin yksilön kuin koko lapsiväestönkin terveyden ja hyvinvoinnin arvioinnille ja seurannalle. Käsikirja on tarkoitettu käytännön työn tueksi lastenneuvoloissa ja kouluterveydenhuollossa työskenteleville terveydenhoitajille ja lääkäreille. Sitä voidaan käyttää myös terveydenhuoltoalan henkilöstön perus- ja täydennyskoulutuksessa. Tämä on suositun käsikirjan neljäs, uudistettu painos. Painetun kirjan voi tilata THL:n verkkokaupasta: https://kirjakauppa.thl.fi/sivu/tuote/terveystarkastukset-lastenneuvolassa-kouluterveydenhuollossa/2169884

Keywords: terveystarkastukset, lastenneuvolat, neuvolat, kouluterveydenhuolto, lapset, nuoret, terveys, hyvinvointi, seuranta, menetelmät, käsikirjat, oppaat, testit, lomakkeet, mittarit

Editor
 
 
 
Publisher
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Publication year
2017
Language
fi
Edition
4
Series
Opas
Page amount
247 pages
Category
Medicine, Health Care, Mode
Format
Ebook
eISBN (PDF)
978-952-302-964-4
Printed ISBN
978-952-302-963-7

Similar titles