Login

Kiiras, Juhani

Projektinjohtorakentaminen ja muita palvelumuotoja

Kiiras, Juhani - Projektinjohtorakentaminen ja muita palvelumuotoja, ebook

88,00€

Ebook, PDF with Adobe DRM
ISBN: 978-952-267-287-2
DRM Restrictions

PrintingNot allowed
Copy to clipboardNot allowed

Projektinjohtorakentamisessa projektinjohtototeuttaja johtaa rakennushanketta yhteistyössä tilaajan kanssa. Toteutussuunnittelu, hankinnat ja rakentaminen voidaan limittää jakamalla rakennustyö useisiin eri hankintoihin, jotka kilpailutetaan suunnittelun etenemisen myötä. Kirja jakautuu neljään osioon. Ensimmäisessä osassa kerrotaan projektinjohtorakentamisen ominaisuuksista, muodoista ja soveltuvista käyttökohteista. Toisessa keskitytään sopimuskäytäntöihin, tarjousten hankintaan ja kumppanien valintaan. Kolmas osa perehdyttää projektin, suunnittelun ja hankintojen johtamiseen. Viimeisessä osassa käsitellään riskienhallintaa ja yhteisvastuumuotoja, kuten projektiallianssia sen ominaispiirteineen. Useimpia kirjan osioita voi hyödyntää myös muissa toteutusmuodoissa. Kirjan liitteinä ovat seuraavat RT-ohjekortit: Projektinjohtourakkasopimuksen laatiminen tavoite- ja kattohinnalla, Projektinjohtourakan tehtäväluettelo sekä Projektinjohtototeutuksen riskienhallinnan ohjekortit. Kokenut kirjoittajaryhmä on koostanut vuosien kehitystyön tulokset ja käytännön havainnot perusteelliseksi projektinjohtorakentamisen oppi- ja käsikirjaksi.

Keywords: hankesuunnittelu, projektinjohto, projektinjohtorakennuttaminen, projektisuunnittelu, rakennushankkeet, rakennusprojektit

Author(s)
 
 
 
Publisher
Rakennustieto Oy
Publication year
2019
Language
fi
Edition
1
Page amount
312 pages
Category
Technology, Energy, Traffic
Format
Ebook
eISBN (PDF)
978-952-267-287-2
Printed ISBN
978-952-267-240-7

Similar titles