Login

Hietavirta, Jukka

Rakennustöiden turvallisuusmääräykset selityksineen 2018 "Keltamusta"

Hietavirta, Jukka - Rakennustöiden turvallisuusmääräykset selityksineen 2018 "Keltamusta", ebook

99,00€

Ebook, PDF with Adobe DRM
ISBN: 978-952-267-268-1
DRM Restrictions

PrintingNot allowed
Copy to clipboardNot allowed

Kirjassa käsitellään ja selvitetään valtioneuvoston määräyksiä sekä muita työturvallisuutta koskevia säädöksiä. Työsuojelun johtavat asiantuntijat ovat laatineet tämän kirjan, jossa pykälien tarkoittamat käytännön vaatimukset on selitetty. Kirjassa selitettyjen säädösten tulee olla esillä kaikilla rakennustyömailla. Rakennustyön turvallisuusmääräyksissä painottuu rakennuttajan ja suunnittelijoiden työn vaikutus työnteon turvallisuuteen rakennushankkeen alusta lähtien sekä päätoteuttajan huolehtiman suunnittelun tärkeys koko rakennushankkeen ajan. Kirjassa on selvitetty muuttuneessa asbestilainsäädännössä olevia asbestialtistuksen ehkäisemisen vaatimuksia. Kirjassa perehdytään myös siihen, kuinka elementtejä voidaan purkaa työmaalla aikaisempaa turvallisemmin uusia teknisiä ratkaisuja hyödyntäen. Säädösten asettamien vaatimusten toteuttaminen kuuluu niin rakennuttajalle, suunnittelijoille, päätoteuttajalle, muille työmaalla toimiville työnantajille, työntekijöille kuin itsenäisille työnsuorittajillekin. Kirja huomioi kaikkien rakennushankkeen osapuolien tarpeet.

Keywords: Rakennustyöt, Turvallisuus, Rakennustyöt turvallisuussuunnittelu

Author(s)
 
 
 
Publisher
Rakennustieto Oy
Publication year
2018
Language
fi
Edition
1
Page amount
220 pages
Category
Upbringing, Education
Format
Ebook
eISBN (PDF)
978-952-267-268-1
Printed ISBN
978-952-267-256-8

Similar titles