Login

Raturva - rakennustöiden ja -koneiden turvallisuusohjeet

 - Raturva - rakennustöiden ja -koneiden turvallisuusohjeet, ebook

32,80€

Ebook, PDF with Adobe DRM
ISBN: 978-952-267-238-4
DRM Restrictions

PrintingNot allowed
Copy to clipboardNot allowed

Tämä kirja koostuu kahdesta aiemmin julkaistuista teoksesta, Raturva 2 – rakennustöiden turvallisuusohjeet sekä Ratu Rakennuskoneiden käyttöturvallisuus. Kirjan sisältämä turvallisuusaineisto on suunnattu erityisesti työnjohdolle ja työntekijöille. Kirjan ensimmäisessä osassa kerrotaan työmaan keskeisistä turvallisuuteen vaikuttavista seikoista. Tietoa löytyy muun muassa perehdyttämisestä, aliurakoitsijoiden turvallisuussuunnittelusta, läheltä piti -tilanteiden ilmoittamisesta, henkilönsuojaimista, ergonomiaa parantavista apuvälineistä, ulkomaisten työntekijöiden huomioimisesta sekä työnjohdon ja työntekijöiden velvollisuuksista. Kirjan toinen osa, Raturva Rakennustöiden turvallisuusohjeet, on rakentamisen työlajikohtainen turvallisuusohjeisto työnopastukseen ja koulutukseen. Talo 2000 -tuotantonimikkeistön mukaisissa turvallisuusohjeissa kerrotaan, mitkä kaikki työturvallisuusasiat on huomioitava kussakin työlajissa. Rakennuskoneiden käyttöturvallisuus -osassa esitetään menettelytavat, joilla varmistetaan rakennuskoneiden ja -laitteiden oikea hankinta, käytönopastus ja turvallinen käyttö työmaalla. Rakennuskoneiden ja laitteiden käyttäjän tiedoilla, taidoilla ja asenteilla on huomattava merkitys työturvallisuuden toteutumisessa rakennustyömaalla. Koneiden käytön osaaminen on turvallisen ja tuottavan työn edellytys. Kirjaan on lisäksi koottu teknistä tietoa rakennuskoneista ja -laitteista sekä kone- ja laitekohtaiset käytön tarkastukset, säännökset, määräykset ja ohjeet. Julkaisu sisältää hyperlinkkejä sekä mobiililaitteen kameralla luettavia QR-koodeja tuotantonimikkeen mukaisiin ohjeisiin ja tarkastuslomakkeisiin sähköisessä tarkastuslistapalvelussa. Lomakkeiden tarkoituksena on olla osa työhönopastusta sekä apuna laitteiden tarkastuksissa.

Keywords: rakennustyöt, työturvallisuus, rakennuskoneet

Publisher
Rakennustieto Oy
Publication year
2018
Language
fi
Edition
1
Series
Ratu-käsikirja, KI-6032
Page amount
255 pages
Category
Technology, Energy, Traffic
Format
Ebook
eISBN (PDF)
978-952-267-238-4
Printed ISBN
978-952-267-237-7

Similar titles