Login

Huttunen, Timo

Johdetaan yhdessä – hypeä vai työpaikan todellisuutta?

Huttunen, Timo - Johdetaan yhdessä – hypeä vai työpaikan todellisuutta?, ebook

57,55€

Ebook, Watermarked PDF
ISBN: 978-952-246-564-1

Johdetaan yhdessä – hypeä vai työpaikan todellisuutta? -kirja käsittelee johtajien ja henkilöstön välistä yhteiseloa työpaikoilla. Se antaa käytännön menetelmiä ja työkaluja viedä itseohjautuvuutta, uudenlaista vastuun jakamista ja osallistavaa työkulttuuria käytäntöön. Kirjassa on myös esimerkkejä organisaatioista, jotka ovat onnistuneet yhteisessä johtamisessa.

Kirja haastaa sekä johtajat ja esimiehet että henkilöstön ja alaiset pohtimaan omaa rooliaan ja asenteitaan johtajuuteen ja yhteistyöhön liittyen. Se kannustaa pysähtymään tavallisiin vuorovaikutustilanteisiin, joissa kohdataan toinen osapuoli kahden kesken tai eri kokoonpanoissa eri tilanteissa. Kirjan avulla on mahdollista löytää realistisia tapoja, joilla muun muassa luottamusta ja kuuntelemista voidaan lisätä työpaikoilla.

Teoksessa nostetaan esiin vinkkejä ja ehdotuksia sekä esimiehille että työntekijöille siitä, mitä pitäisi tehdä toisin ja miten osaamisia voidaan kehittää, jotta muutoshankkeet saadaan onnitumaan ja uudistuminen ohjataan haluttuun suuntaan – yhdessä.

Keywords: vuorovaikutus, luottamus, ymmärtäminen, johdon ja alaisten ristiriidat, yhteinen sävel, muutos, miksi ja miten uudistua, miten viedä muutos käytäntöön, strategia, tiedonkulku, viestintä, vuorovaikutus, palaverit ja kokoukset, palautekulttuuri, innostaminen, kannustaminen, motivaatio, osaamisen johtaminen ja kehittäminen, kehityskeskustelut, työhyvinvointi, työssä jaksaminen, työpaikan ilmapiiri, suomalainen työelämä, strategia, klikki, tiimi

Author(s)
Publisher
Kauppakamari
Publication year
2018
Language
fi
Edition
1
Page amount
296 pages
Category
Economy
Format
Ebook
eISBN (PDF)
978-952-246-564-1
Printed ISBN
978-952-2465-52-8

Similar titles