Login

Vesterinen, Panu

Turvaa logistiikka - kuljetusten ja toiminnan turvallisuus

Vesterinen, Panu - Turvaa logistiikka - kuljetusten ja toiminnan turvallisuus, ebook

43,45€

Ebook, Watermarked PDF
ISBN: 978-952-246-153-7

Kirja on perusteellinen kuvaus niistä turvallisuusnäkökohdista, joita yrityksen logistiikassa tulee ottaa huomioon. Kirja sisältää olennaista tietoa kaikille, jotka lähettävät tai vastaanottavat tavarakuljetuksia. Kirja jakaantuu kahteen osaan: ensimmäisessä osassa käsitellään logistiikan turvallisuutta yleisellä tasolla, kuten yritykseen kohdistuvia turvallisuusuhkia, vientivalvontaa, sisäisiä väärinkäytöksiä, riskienhallintaa ja jatkuvuussuunnittelua. Toinen osa on käytännönläheisempi, ja siinä esitellään konkreettisia toimia turvallisuuden parantamiseksi. Käsiteltäviä aiheita ovat muun muassa matkustusturvallisuus, toimitilaturvallisuus, liikenneturvallisuus sekä kuljetettavan ja varastoitavan tavaran turvallisuus.

Saatavilla myös paperikirjana Helsingin kauppakamarilta, tilaa tästä!

Keywords: logistiikka, kauppa, kuljetukset, tavaraliikenne, turvallisuusjohtaminen, yritykset, turvallisuus, kuljetus, toimitusketjut, riskienhallinta, riskinarviointi, vienti, valvonta, tietoturva, henkilöstö, työturvallisuus, paloturvallisuus, ympäristöturvallisuus, sähkökirjat

Editor
Publisher
Kauppakamari
Publication year
2011
Language
fi
Edition
1
Page amount
278 pages
Category
Economy
Format
Ebook
eISBN (PDF)
978-952-246-153-7
Printed ISBN
978-952-246-111-7

Similar titles