Login

Miettinen, Satu

Muotoiluajattelu

Miettinen, Satu - Muotoiluajattelu, ebook

17,75€

Ebook, Watermarked PDF
ISBN: 978-952-238-119-4

Muotoiluajattelu-kirja antaa puheenvuoron muotoilusta ja muotoiluajattelusta sen pitkäaikaisille toimijoille ja kehittäjille. Kirja taustoittaa muotoiluajattelua, julkisten palveluiden muotoilua, muotoilua aluekehittämisessä sekä muotoiluajattelua kansainvälisenä toimintana. Kirjan kirjoittajat ovat eturivin muotoilijoita ja muotoiluajattelijoita.
Kirja esittelee muotoiluajattelua erilaisista näkökulmista konkreettisten case-esittelyjen ja puheenvuorojen avulla: Mitä muotoiluajattelu on? Kuinka sitä mitataan? Miten sitä kehitetään ja hyödynnetään osana yrityksen liiketoimintaa?
Kirja nostaa esiin myös muotoiluajattelua taustoittavia artikkeleita: Muotoiluajattelua tuodaan esiin alueellisen innovaatiotoiminnan, aluekehittämisen ja alueiden yritysten näkökulmasta.
Yritykset ja muotoilijat puolestaan tuovat muotoiluajattelun konkreettiselle tasolle: Miten muotoilu on hyödyttänyt yritysten toimintaa ja kilpailukykyä? Miten muotoiluajattelu on parantanut yrityksen toimintaedellytyksiä ja kasvua?
Muotoiluajattelua esitellään myös kansainvälisen kilpailukyvyn kasvattamisen näkökulmasta. Muotoiluajattelu on kansainvälinen ilmiö, mutta myös keino suomalaisille yrityksille kilpailla markkinoista maailmalla.
Kirja on tarkoitettu sekä yrityksille auttamaan muotoilun hyödyntämisessä, kilpailukyvyn lisäämisessä ja arvon luomisessa muotoilun avulla että muotoiluopetuksen peruslukemiseksi.

Keywords: Muotoilu, muotoilujohtaminen, muotoiluopetus, innovaatiotoiminta, kilpailukyky, julkinen hallinto, aluekehittäminen, palvelut, kansainvälistyminen, arktinen muotoilu, palvelumuotoilu, yritykset, yritystoiminta, sähkökirjat, muotoilu, innovaatiot

Editor
Publisher
Teknologiainfo Teknova Oy
Publication year
2014
Language
fi
Edition
1
Page amount
214 pages
Categories
Art, Art History
 
Pastimes, Plays, Handiwork, Games
Format
Ebook
eISBN (PDF)
978-952-238-119-4
Printed ISBN
978-952-238-118-7

Similar titles