Login

Kauppinen, Tero J.

Niskalenkki strategiasta - Pk-yrityksen kokonaisvaltainen johtaminen

Kauppinen, Tero J. - Niskalenkki strategiasta - Pk-yrityksen kokonaisvaltainen johtaminen, ebook

35,00€

Ebook, Watermarked PDF
ISBN: 978-952-238-108-8

Toimintaympäristön jatkuva muutos haastaa yrityksen ja strategian, jolla yritys pyrkii menestymään muuttuvissa olosuhteissa. Samalla strategian käytäntöön viennin varmistaminen nousee yhä tärkeämmäksi. Yritysjohdon on välttämätöntä panostaa tulevaisuutta ennakoivaan johtamiseen ja toimintaan. Johtajan on johdettava tehokkaasti sekä asioita että ihmisiä, niin pitkällä aikajänteellä kuin myös operatiivisesti jokapäiväisessä toiminnassa.
Kirja tarjoaa pienten ja keskisuurten yritysten johdolle kokonaisvaltaisen johtamisen mallin. VIA Groupin kehittämässä Visiosta tuloksiin -mallissa kehittämistyö on jaettu selkeisiin vaiheisiin, joiden läpivientiin kirjassa esitetään työkaluja ja ideoita.
Mallissa kokonaisjohtamisen jaetaan neljään tasoon: 1) Tahdon muodostaminen: visiojohtaminen, 2) Strategisten valintojen tekeminen: strateginen johtaminen, 3) Toteutuksen organisointi: operatiivinen johtaminen, 4) Toimenpiteiden ja niitä tukevan käyttäytymisen varmistaminen: itsensä johtaminen.
Mallia on käytetty kirjan taustalla olevassa viiden teknologiateollisuuden pk-yritysten kehittämishankkeessa, josta on myös koottu mallin soveltamista havainnollistavat esimerkit. Kirja on tarkoitettu pk-yritysten johdolle ja johtoryhmille kaikilla toimialoilla.

Keywords: Yritysstrategiat, johtaminen, liikkeenjohto, strateginen johtaminen, strategiatyö, organisaatiot, muutosjohtaminen, pienet ja keskisuuret yritykset, toimintaympäristö, sähkökirjat

Author(s)
 
Publisher
Teknologiainfo Teknova Oy
Publication year
2013
Language
fi
Edition
1
Page amount
78 pages
Category
Economy
Format
Ebook
eISBN (PDF)
978-952-238-108-8
Printed ISBN
978-952-238-107-1

Similar titles