Login

Erkkilä, Kaija Katariina

M & A Coach - Value from Integration

Erkkilä, Kaija Katariina - M & A Coach - Value from Integration, ebook

32,40€

Ebook, ePUB with Adobe DRM
ISBN: 978-952-238-074-6
DRM Restrictions

Printing10 pages
Copy to clipboard10 excerpts

Menestyksellinen yhdistäminen on aina haaste, on sitten kysymyksessä yrityskaupalla hankittu uusi yksikkö, fuusio, yrityksen eri osastojen uudelleen organisointi tai syvällisen kumppanuuden rakentaminen. Sellaisen toiminnallisen tason luominen, jolla yhdistämiseen liittyvät strategiset tavoitteet saavutetaan, vie yleensä pitkän ajan - usein suunniteltuakin pidemmän ajan. Haasteena on myös pitää yrityksen normaali liiketoiminta käynnissä samalla kun yhdistämisvaihetta viedään läpi. Englanninkielisessä M&A Coach - Value from Integration -kirjassa esitetään kysymyksiä ja lähestymistapoja yhdistämisen eri vaiheisiin. Sen tarkoituksena ei ole tarjota valmiita ratkaisuja, vaan nostaa esiin asioita, jotka tulee hoitaa. M&A Coach Book tuo esiin yritysten yhdistämiseen liittyvää tutkimustietoa ja käytännön sovelluksia unohtamatta käytännöllisiä toimintokohtaisia tarkistuslistoja. Kirjan painotus on yhdistämisen selkeiden tavoitteiden määrittelyssä ja niiden saavuttamisessa.
Successful integration is always a challenge, whether it is about obtaining a new unit by acquisition or merger, re-organizing different units of a company or building up an in-depth partnership. Creating an operative base to reach the strategic M&A goals may take a long time. Integration process tends to take much longer than expected, cause frustration and require a lot of patience from the parties. Another challenge is to keep the daily "business as usual" going while carrying through the integration phase. The M&A Coach Book is a tool box designed to raise questions and a range of approaches during the integration process: 1) An integration tool designed to improve M&A Integration success rate. The emphasis is on profound early planning and value creation. 2 A cooperation tool offering a neutral base for all parties to the Integration. 3) A study tool which allows anyone interested in M&A Integration to study and prepare for a potential M&A case. 4) A reflection and active learning tool for continuous learning, which is a key to improving the results of M&A activities. It is critical for companies where the mergers and acquisitions are a way to grow and improve the company's competitive edge.

Keywords: Johtaminen, yrityskaupat, yritykset, fuusiot, integraatio, yhdistäminen, yritysjärjestelyt, strategia, organisaatiot, yritysfuusiot, johtaminen, arvonluonti, sijoitukset, projektinhallinta, synergia, viestintä, muutosjohtaminen, asiakassuhde, henkilöstöhallinto, tuotteet, markkinointi, tieto- ja viestintätekniikka, företagssanering, ledarskap (verksamhetsledning), företagsköp, fusioner, integration, sammanförande

Author(s)
 
Publisher
Teknologiainfo Teknova Oy
Publication year
2011
Language
en
Edition
1
Page amount
242 pages
Category
Economy
Format
Ebook
eISBN (ePUB)
978-952-238-074-6
Printed ISBN
978-952-238-072-2

Similar titles