Login

Kemppainen, Ilona

Kirjoituksia sankaruudesta

Kemppainen, Ilona - Kirjoituksia sankaruudesta, ebook

14,10€

Ebook, Watermarked ePUB
ISBN: 978-952-222-519-1

Sankaruuden on pitkään nähty olevan kriisissä. Samanaikaisesti uudenlaisen sankaruuden etsintä on parhaillaan käynnissä Suomessa, Euroopassa ja maailmalla.
Sankarit vaihtuvat, mutta sankaruuden kaipuu on yleinen ja pysyvä ilmiö. Sankaruus herättää suuria tunteita, mutta ennen kaikkea sankaruus on avoinna oleva ikkuna kulttuuriin. Kirjoituksia sankaruudesta -kokoelma laajentaa historiallista ja kulttuurista ymmärrystämme sankaruudesta, sen tuottamistavoista ja merkityksistä yhteiskunnassa ja yksilöiden elämässä. Suomalaisen sankaruuden historian lisäksi kokoelmassa pohditaan sankaruuden kriisiytymistä ja arkipäiväistymistä. Sankaruuden sukupuoli ja sen problematisointi on artikkelikokoelman läpi kulkeva keskeinen teema.
Kirjan kirjoittajat Anders Ahlbäck, Ilona Kemppainen, Tarja Kupiainen, Niina Lappalainen, Päivi Lappalainen, Ulla-Maija Peltonen, Erkka Railo ja Kirsti Salmi-Niklander edustavat perinteen-, historian- ja kirjallisuudentutkimusta neljästä eri yliopistosta.

Keywords: Gender-tutkimus, historia, kirjallisuudentutkimus, kulttuurihistoria, Suomen historia, yhteiskunta

Author(s)
 
Publisher
SKS – Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
Publication year
2010
Language
fi
Edition
1
Series
SKST Tiede 1283
Page amount
330 pages
Category
History
Format
Ebook
eISBN (ePUB)
978-952-222-519-1
Printed ISBN
978-952-222-207-7

Similar titles