Login

Mäkikalli, Aino

Johdatus kirjallisuusanalyysiin

Mäkikalli, Aino - Johdatus kirjallisuusanalyysiin, ebook

18,90€

Ebook, Watermarked ePUB
ISBN: 978-952-222-501-6

Johdatus kirjallisuusanalyysiin tutustuttaa lukijansa kirjallisuudentutkimuksen peruskäsitteisiin, jotka jokaisen kirjallisuustieteen opiskelijan, opettajan ja kirjallisuustieteellistä keskustelua seuraavan tulisi tuntea. Johdantoluvussa esitellään kirjallisuutta ja kirjallisuudentutkimusta koskevia yleisiä käsitteitä. Seuraavissa kolmessa pääluvussa käsitellään kertomakirjallisuuden, lyriikan ja draaman analyysin peruskäsitteitä havainnollistaen niitä esimerkkien kautta. Esityksessä pidetään silmällä niitä historiallisia yhteyksiä, joissa käsitteet ovat alun perin ilmaantuneet kirjallisuustieteen käyttöön, mikä selventää niiden merkitystä ja toimintatapaa.

Keywords: Kirjallisuudentutkimus, kirjallisuudentutkimus, kirjallisuus, genret, kertomakirjallisuus, lyriikka, näytelmäkirjallisuus, sähkökirjat

Author(s)
 
Publisher
SKS – Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
Publication year
2013
Language
fi
Edition
1
Series
Tietolipas 238
Page amount
418 pages
Category
Litterary Studies
Format
Ebook
eISBN (ePUB)
978-952-222-501-6
Printed ISBN
978-952-222-381-4

Similar titles