Login

Karila, Kirsti

Varhaiskasvatuksen pedagogiikka

Karila, Kirsti - Varhaiskasvatuksen pedagogiikka, ebook

28,00€

Ebook, Watermarked PDF
ISBN: 978-951-768-472-9

Varhaislapsuus on yksi ihmiselämän merkittävimmistä vaiheista. Länsimaista lapsuutta luonnehtii se, että suuri osa lapsista osallistuu päiväkotien toimintaan. Niiden pedagogiset käytännöt muovaavat lapsuutta sekä lasten mahdollisuuksia oppia ja kehittyä. Toisaalta lapset itsekin muuttavat omalla toiminnallaan varhaiskasvatuksen instituutioita. Millaisia pedagogisten käytäntöjen siis tulisi olla, jotta rakentaisivat hyvää lapsuutta ja loisivat edellytyksiä lasten oppimiselle ja kehitykselle?

Varhaiskasvatuksen pedagogiikan kirjoittajat käsittelevät varhaispedagogiikan ajankohtaisia kysymyksiä uusimpaan lapsuuden, oppimisen ja varhaiskasvatuksen tutkimukseen pohjautuen. Kirjan kantava ajatus on, että lapset ovat aktiivisia oman elämänsä rakentajia, jotka elävät vuorovaikutuksessa ympäristönsä ja siihen kuuluvien toisten lasten ja aikuisten kanssa. Varhaiskasvatuksen pedagogiikan kehittäminen tästä lähtökohdasta haastaa tarkastelemaan sekä lasten ja aikuisten että lasten keskinäistä suhdetta uudesta näkökulmasta.

Teoksen kirjoittajina on varhaiskasvatuksen professoreita ja tutkijoita viidestä suomalaisesta yliopistosta. Teos perustuu heidän omiin tutkimuksiinsa ja pedagogisiin kehittämishankkeisiinsa.

Kirjoittajat: Eila Estola, Jaakko Hilppö, Maritta Hännikäinen , Kirsti Karila, Kristiina Kumpulainen, Lasse Lipponen, Hilkka Munter, Anna-Maija Puroila, Raija Raittila, Niina Rutanen.

Keywords: varhaiskasvatus, lapset, päiväkodit, päivähoito, kasvatustiede, pedagogiikka, pienryhmät, ryhmätoiminta, tilat, leikki, oppiminen, toimijuus, narratiivisuus, lasten kehitys, vuorovaikutus, vanhempi-lapsisuhde

Author(s)
 
Publisher
Osuuskunta Vastapaino
Publication year
2013
Language
fi
Edition
1
Page amount
220 pages
Category
Upbringing, Education
Format
Ebook
eISBN (PDF)
978-951-768-472-9
Printed ISBN
978-951-768-412-5

Similar titles