Login

Forsberg, Tuomas

Politiikan muutos

Forsberg, Tuomas - Politiikan muutos, ebook

24,85€

Ebook, Watermarked PDF
ISBN: 978-951-768-456-9

Onko edustuksellinen demokratia kriisissä, kun kansalaisten uudet vaikutuskanavat internet, kansalaisjärjestöt ja boikotit haastavat vaalien ja puolueiden varaan rakentuvan järjestelmän? Globalisaatio ja Euroopan integraatio rajoittavat yhä enemmän Suomen ja muiden valtioiden liikkumatilaa. Politiikkaa ylipäätään leimaa kasvava keskinäisriippuvuus, jossa kunnallinen, kansallinen, eurooppalainen ja globaali päätöksenteko nivoutuvat vahvasti yhteen. Olemmeko matkalla kohti rauhanomaisempaa maailmanjärjestystä? Vai määrääkö talous politiikan suunnan? Politiikan tutkijat analysoivat teoksessa kriittisesti ja monipuolisesti väitteitä politiikan muutoksesta sekä arvioivat, mihin suuntaan politiikka tulevaisuudessa kehittyy Suomessa, Euroopassa ja globaalisti.

Keywords: EU-politiikka, kansainväliset suhteet, konfliktinhallinta, politiikka, puolueet, vaikuttaminen, poliittinen muutos, poliittiset järjestelmät, poliittinen kehitys, globalisaatio, poliittinen päätöksenteko, poliittinen osallistuminen, edustuksellinen demokratia, ulkopolitiikka, kansainvälinen politiikka, kriisinhallinta, Eurooppa

Author(s)
Editor
Publisher
Osuuskunta Vastapaino
Publication year
2014
Language
fi
Edition
1
Page amount
290 pages
Category
Society
Format
Ebook
eISBN (PDF)
978-951-768-456-9
Printed ISBN
978-951-768-428-6

Similar titles