Login

Saresma, Tuija

Käsikirja sukupuoleen

Saresma, Tuija - Käsikirja sukupuoleen, ebook

25,00€

Ebook, Watermarked PDF
ISBN: 978-951-768-454-5

Sukupuoli ei ole pelkkää biologiaa, mutta ei myöskään vapaasti valittavissa oleva rooli tai identiteetti. Sukupuoli on yhtä aikaa henkilökohtainen ja kokemuksellinen, sosiaalisesti tuotettu ja ruumiillinen. Sukupuoli on suhteita ja valtaa. Se muotoutuu yhteiskunnallisten ja kulttuuristen käytäntöjen ja normien määräämissä puitteissa.

Käsikirja sukupuoleen avaa sukupuolen rakentumista ja tutkimisen tapoja humanistis-yhteiskuntatieteellisistä näkökulmista. Artikkeleissa osoitetaan, miten sukupuolta kärjistetään ja häivytetään eri elämänaloilla, miten mediaa ja teknologiaa, uskontoa ja tutkimusta voidaan tarkastella läpeensä sukupuolittuneina. Kirjoittajat tarkastelevat sukupuolen merkitystä muun muassa vanhemmuudessa, työelämässä, kasvatuksessa, politiikassa ja kielessä. Teksteissä pohditaan myös miten sukupuoli, seksuaalisuus ja muut erot, kuten yhteiskuntaluokka ja etnisyys, muokkautuvat vuorovaikutuksessa.

Odotettu nais- ja sukupuolentutkimuksen perusoppikirja sopii yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja lukioiden oppimateriaaliksi sekä kaikille sukupuolen, vallan ja seksuaalisuuden yhteyksistä kiinnostuneille. Kirja haastaa analysoimaan sukupuolta sekä akateemisesti että arkielämässä.

Keywords: sukupuolitutkimus, naistutkimus, queer-tutkimus, tyttötutkimus, kulttuurintutkimus, sukupuoli, seksuaalisuus, representaatio, valta, sukupuolittuminen, sukupuolierot, äitiys, mieheys, maskuliinisuus, sukupuolivähemmistöt, transsukupuolisuus, tasa-arvo, pluralismi, feminismi, naisliikkeet, kasvatus, historia, sähkökirjat

Editor
 
 
Publisher
Osuuskunta Vastapaino
Publication year
2012
Language
fi
Edition
1
Page amount
347 pages
Categories
Society
 
Philosophy
Format
Ebook
eISBN (PDF)
978-951-768-454-5
Printed ISBN
978-951-768-247-3

Similar titles