Login

Määttä, Tapio

Luonnonvarojen hallinnan legitimiteetti

Määttä, Tapio - Luonnonvarojen hallinnan legitimiteetti, ebook

28,00€

Ebook, Watermarked PDF
ISBN: 978-951-768-367-8

Luonnonvarojen riittävyys ja hallinta ovat tulevaisuuden suurimpia haasteita ilmastonmuutoksen rinnalla. Kirjoittajat avaavat luonnonvarojen käyttöön liittyvää yhteiskunnallista ongelmakenttää ja analysoivat luonnonvarojen hallinnan keinoja. Legitimiteetin käsitteellä kytketään yhteen ympäristöpolitiikan, oikeustieteiden, filosofian, sosiologian ja taloustieteiden luonnonvarojen hallintaan liittyviä lähestymistapoja.

Kirjan artikkeleissa tarkastellaan luonnon käytön ja suojelun periaatteellisten kysymysten ohella luonnonvarapolitiikan uudistumista, oikeuskäytäntöjen legitimiteettiä sekä luonnonvarojen käytön muutoksia. Kirjoittajat esittelevät myös uuden näkökulman, ekosysteemipalvelujen paradigman.

Luonnonvarojen hallinnan legitimiteetti perustuu monitieteiseen vuoropuheluun ja on aihepiirin ensimmäinen suomenkielinen synteesi, joka sopii paitsi perusoppikirjaksi myös luonnonvara- ja ympäristöalan ammattilaisille ja aktiiveille.

Kirjoittajat: Jakob Donner-Amnell, Juha Karhu, Kai Kokko, Tuomas Kuokkanen, Simo Kyllönen, Tapio Määttä, Arto Naskali, Pertti Rannikko, Teijo Rytteri, Leila Suvantola

Keywords: luonnonvarat, legitimiteetti, luonnonvarojen hallinta, luonnonvarojen riittävyys, yhteiskunta, ympäristöpolitiikka, ekosysteemi, ekosysteemit, ekosysteemipalvelut, luonnon käyttö, luonto, luonnonvarakysymykset, ympäristö, luonnon monimuotoisuus, metsätalous

Author(s)
 
Publisher
Osuuskunta Vastapaino
Publication year
2010
Language
fi
Edition
1
Page amount
295 pages
Categories
Natural Sciences
 
Zoology
Format
Ebook
eISBN (PDF)
978-951-768-367-8
Printed ISBN
978-951-768-252-7

Similar titles