Login

Ruoho, Iiris

Journalismin sukupuoli

Ruoho, Iiris - Journalismin sukupuoli, ebook

28,00€

Ebook, Watermarked PDF
ISBN: 978-951-768-356-2

ournalismissa sukupuolella on väliä. Iiris Ruoho ja Sinikka Torkkola vaativat kirjassaan journalisteja tunnistamaan alansa sukupuolittuneisuus ja sukupuolta rakentava vaikutus. Heidän mukaansa journalismin tulisi nähdä itsensä sukupuolta tuottavana yhteiskunnallisena ja kulttuurisena käytäntönä, jolloin sen on mahdollista irrottautua jo taakaksi käyneestä perinteisestä sukupuolijaosta.

Sukupuolten välisen tasa-arvon lisääntyminen toimituksissa ja mediaorganisaatioissa ei kuitenkaan tarkoita, että journalismi sukupuolittavana käytäntönä murtuisi tai katoaisi. Journalistien tulisi havaita voimavarat, jotka sukupuolitietoisuus paljastaa: alati monipuolisempaa journalismia vaativassa nykymediassa naistapaiselle journalismille on entistä enemmän kysyntää.

Dosentti Iiris Ruoho ja erikoistutkija Sinikka Torkkola tutkivat työkseen mediaa Tampereen yliopiston tiedotusopin laitoksella.

Keywords: journalismi, sukupuoli, naistutkimus, sukupuolittuneisuus, työelämä, sukupuolijako, media, mediaorganisaatiot, sukupuolitietoisuus, naistapaisuus, miestapaisuus, tasa-arvo, toimitus, toimittaminen, toimitukset, mediatutkimus, mediakulttuuri, sukupuoliroolit, joukkoviestintä, sukupuolisensitiivisyys, sukupuolittuminen, uutisointi, julkisuus, naiskuva, mieskuva, päätoimittajat, naiset, johtajuus, media-ala, toimittajat, koulutus, työnkuva, työnjako, urakehitys, ammatti-identiteetti, sähkökirjat

Author(s)
 
Publisher
Osuuskunta Vastapaino
Publication year
2010
Language
fi
Edition
1
Page amount
222 pages
Category
General Works
Format
Ebook
eISBN (PDF)
978-951-768-356-2
Printed ISBN
978-951-768-305-0

Similar titles