Login

Hyvärinen, Matti

Haastattelun analyysi

Hyvärinen, Matti - Haastattelun analyysi, ebook

29,00€

Ebook, Watermarked ePUB
ISBN: 9789517685023

Tämä kirja alkaa hetkestä, jolloin tutkija on saanut haastattelunsa tehtyä ja luo hämmentyneen katseen kokoamaansa aineistoon. Tällainenko siitä tulikin? Vastaako tämä lainkaan kysymyksiini? Saako tästä edes tehtyä tutkimusta?

Kirjoittajat vastaavat esimerkkien avulla laadullisen tutkimusaineiston nostattamiin kysymyksiin. Millä eri tavoilla aineistoa voi analysoida? Mikä on teorian paikka analyysissä? Mitä eroa on haastattelun ja analyysin teemoilla? Mitä tarkoittaa sisällönanalyysi? Miten aineiston jatkokäyttö kannattaa järjestää?

Kirjassa käydään läpi koko analyysiprosessi haastatteluaineistoon tutustumisesta ja sen luokittelusta tulkintavaiheen viimeistelyyn. Eri analyysimenetelmien asiantuntijat esittelevät tutkimusesimerkkien avulla erilaisia reittejä tulkintaan ja vaihtoehtoisia tapoja analysoida aineistoa. He antavat myös käytännön neuvoja aineiston käsittelyn eri vaiheisiin, kuten koodaamiseen, litterointiin ja aineiston kääntämiseen toiselle kielelle, ja tarkastelevat aineiston käyttöön liittyviä eettisiä kysymyksiä.

Teos on suunnattu eri tieteenalojen opiskelijoille, jatko-opiskelijoille, tutkijoille sekä opettajille yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa. Kirjoittajat ovat kokeneita yliopisto-opettajia, jotka ovat hyödyntäneet haastattelumenetelmää omisa tutkimuksissaan.

Keywords: haastattelu, tutkimusmenetelmät, kvalitatiivinen tutkimus, haastattelututkimus, analyysi, haastattelut, tutkimusaineisto, analyysimenetelmät, sähkökirjat

Author(s)
 
 
Publisher
Osuuskunta Vastapaino
Publication year
2010
Language
fi
Edition
1
Page amount
470 pages
Category
Upbringing, Education
Format
Ebook
eISBN (ePUB)
9789517685023
Printed ISBN
978-951-768-309-8

Similar titles