Login

Holli, Anne-Maria

Sukupuolten valta/kunta

Holli, Anne-Maria - Sukupuolten valta/kunta, ebook

22,20€

Ebook, Watermarked PDF
ISBN: 978-951-768-291-6

On kulunut 90 vuotta siitä, kun suomalaiset naiset saivat äänioikeuden ja vaalikelpoisuuden kunnallisvaaleissa. Naisten edustus kunnanvaltuustoissa on kuitenkin ollut jatkuvasti heikompi kuin valtakunnallisessa päätöksenteossa. Kunnanhallituksissa ja lautakunnissa tilanne muuttui dramaattisesti uuden kiintiölain myötä vuonna 1997, jolloin naisten osuus lisääntyi voimakkaasti.

Mikä sitten muuttui sukupuolikiintiöiden myötä? Tuliko kuntiin akkavalta vai pakeniko valta jonnekin muualle? Muuttuiko kunnallinen päätöksenteko kokonaisuudessaan naisystävällisemmäksi? Millä tavoin naisiin ja miehiin päätöksentekijöinä kunnissa suhtaudutaan? Entä miten sukupuoli kietoutuu yhteen kuntakentän laajojen rakenteellisten muutosten kanssa?

Kirjassa näihin kysymyksiin vastataan laajan laadullisen tutkimuksen pohjalta. Teos avaa aivan uusia näkökulmia kuntien näennäisesti sukupuolineutraaliin päätöksentekoon ja kunnallispolitiikan arkeen. Se on tarkoitettu kaikille kunnallisen demokratian toimivuudesta, päätöksenteon valtarakenteista ja esimerkiksi kunnallisten palvelujen turvaamisesta kiinnostuneille. Teos on myös perusoppikirja sukupuolen merkityksestä paikallispolitiikassa.

Keywords: kunnat, kunnallispolitiikka, kansalaistoiminta, sukupuoli, tasa-arvo

Author(s)
 
 
Publisher
Osuuskunta Vastapaino
Publication year
2007
Language
fi
Edition
1
Page amount
278 pages
Category
Society
Format
Ebook
eISBN (PDF)
978-951-768-291-6
Printed ISBN
978-951-768-215-2

Similar titles