Login

Nätkin, Ritva

Perhetyön tieto

Nätkin, Ritva - Perhetyön tieto, ebook

25,00€

Ebook, Watermarked PDF
ISBN: 978-951-768-289-3

Perhetyön tieto virittää perhetyön ammattilaisia pohtimaan, millaista tietoa he käyttävät, tuottavat ja jakavat työssä perheiden kanssa. Millaisen kuvan perheistä antavat vanhemmille suunnatut neuvontatekstit, miten asiakirjoja kirjoitetaan, mihin tutkimus tarttuu ja minkä se unohtaa? Millaiset perheet nähdään toivottavina ja millaiset perheet herättävät huolta? Perhetyön keskiössä on huoli lapsen edusta, ja siksi perhetyö tarkoittaakin yleensä lapsiperheiden kanssa tehtävää työtä.

Kun perhe-elämään ja intiimeihin suhteisiin puu­tutaan, vedetään yksityisen ja julkisen alueen rajaa, punnitaan asiantuntijuuden merkityksiä, per­heenjäsenten oikeuksia ja vastuita sekä suku­puolten suhteita. Teoksen artikkeleissa yhteiskuntatieteilijät jäsentävät kontrollin ja auttamisen hienovireistä suhdetta tapaustutkimusten avulla. Niissä tarkastellaan vanhemmille suunnattua valistusta, perhekasvatuksen syntyä, isyyteen kannustamista ja maahanmuuttajien kotouttamista suomalaiseen yhteiskuntaan. Lisäksi eritellään perhetyön ammattilaisten käytäntöjä muuttuvissa tilanteissa ja hetkiä, jolloin ammattilaiset ja asiakkaat kohtaavat kotikäynneillä, vastaanotolla ja palavereissa.

Keywords: perhetyö, perhekasvatus, lastensuojelu, isyys, vanhemmuus, tasa-arvo, perheet, maahanmuuttajat, äitiys, lesbous, neuvolat, äitiysneuvolat, asiakastyö, äidit, adoptio, yksityisyys, sosiaalityö, tieto, raportointi, Viro, sähkökirjat

Author(s)
 
Publisher
Osuuskunta Vastapaino
Publication year
2007
Language
fi
Edition
1
Page amount
297 pages
Categories
Society
 
Upbringing, Education
Format
Ebook
eISBN (PDF)
978-951-768-289-3

Similar titles