Login

Kainulainen, Siru

Lentävä hevonen

Kainulainen, Siru - Lentävä hevonen, ebook

22,00€

Ebook, Watermarked PDF
ISBN: 978-951-768-285-5

Lentävä hevonen on perusteos lyriikan analyysin opiskeluun ja opettamiseen. Kirjassa selvitetään, miten lukija voi analyyttisesti lähestyä runoa valitsemastaan näkökulmasta, ja tarjotaan käytännöllistä välineistöä runon erittelevään tulkintaan. Kirja on avuksi myös lukion äidinkielen opettajien työssä, ja se tarjoaa analyysivälineistöä ja pohdittavaa harrastajapiireille.

Kussakin kirjoituksessa keskitytään johonkin runon tulkinnan olennaiseen piirteeseen. Näitä ovat runon aihe, teema ja puhuja sekä vapaa ja mitallinen rytmi. Kuvakielen osalta keskitytään metaforaan, metonymiaan, symboliin ja allegoriaan. Kirjoituksissa analysoidaan suomalaista, uudempaa runoutta monipuolisesti ja havainnollisesti. Opastava ja kannustava teksti luo näkö­kulmia, joiden avulla lukija itse voi tarttua mitä moninaisimpiin runoihin.

Kirjoittajajoukko on monella tavalla kosketuksissa runouteen. Mukana on kriitikkoja, runoilijoita, runoudentutkijoita sekä runouden analyysin ja kirjoittamisen opettajia. Runoutta voi ja kannattaa analysoida ja tulkita useista lähtökohdista, kysellen ja pohdiskellen, nauttien ja hämmästellen.

Keywords: runot, tulkinta, lyriikka, analyysi, poetiikka, käsitteet, sähkökirjat

Author(s)
 
 
Publisher
Osuuskunta Vastapaino
Publication year
2007
Language
fi
Edition
2
Page amount
248 pages
Category
Litterary Studies
Format
Ebook
eISBN (PDF)
978-951-768-285-5

Similar titles