Login

Herkman, Juha

Kriittinen mediakasvatus

Herkman, Juha - Kriittinen mediakasvatus, ebook

22,20€

Ebook, Watermarked PDF
ISBN: 978-951-768-272-5

Miten tuntemattomalle saarelle haaksirikkoutuvista kertova television seikkailusarja voi toimia lähtökohtana politiikasta käydyille väittelyille? Kuinka populaarikulttuurin kuvastot on mahdollista ottaa osaksi historian tai biologian kouluopetusta? Miten visuaalista kulttuuria kannattaa lähestyä luokkahuoneissa?

Kriittinen mediakasvatus vastaa edellä esitettyihin ja moniin muihin vastaaviin kysymyksiin. Kirja antaa välineitä kriittisen kasvatuksen teorioiden soveltamiseen käytännön mediakasvatustyössä.

Herkman pohtii, kuinka populaarikulttuurin ja viihteen kuvastojen synnyttämä innostus on mahdollista valjastaa kouluoppimisen voimavaraksi. Hänen mukaansa kriittisen mediakasvatuksen tavoitteena on tuottaa uusia näkökulmia arjesta tuttuihin median ilmiöihin ja saada aikaan toimintaa, jolla kamppaillaan eriarvoisuutta vastaan.
Herkman toimii tutkijana ja opettajana Helsingin yliopistossa. Hän on aiemmin julkaissut muun muassa teokset Audiovisuaalinen mediakulttuuri (2001), Viestinnän lähde (2004) ja Kaupallisen television ja iltapäivälehtien avoliitto (2005).

Keywords: mediakasvatus, viestintäkasvatus, joukkoviestintä, visuaalinen kulttuuri, kriittinen pedagogiikka, koulukasvatus, medialukutaito, kuvallinen viestintä, sähkökirjat

Author(s)
Publisher
Osuuskunta Vastapaino
Publication year
2007
Language
fi
Edition
1
Page amount
259 pages
Category
General Works
Format
Ebook
eISBN (PDF)
978-951-768-272-5

Similar titles