Login

Löytty, Olli

Ambomaamme

Löytty, Olli - Ambomaamme, ebook

24,00€

Ebook, Watermarked PDF
ISBN: 978-951-768-269-5

Ambomaalla on aivan erityinen paikka suomalaisten mielissä. Pohjoisessa Namibiassa sijaitsevan alueen vaiheita on Suomessa seurattu siitä lähtien, kun suomalaiset aloittivat siellä lähetystyön vuonna 1870.

Olli Löytty tarkastelee suomalaisen lähetyskirjallisuuden kuvauksia Ambomaasta ja siellä asuvista ihmisistä. Vaikka Suomen ja Ambomaan välinen kanssakäyminen ei enää ole näkyvä osa suomalaista itseymmärrystä ja vieraita kulttuureita koskevaa mielikuvien rakentumista, kertoo se silti jotain yleisempää suomalaisesta mentaalisesta maantieteestä. Ambomaan historiallisesta ja symbolisesta merkityksestä johtuen kirjalla on tärkeää sanottavaa myös useilla eri tieteenaloilla käytävään keskusteluun kulttuurien kohtaamisista ja monikulttuurisuudesta Suomessa.

Ambomaamme kertoo myös suomalaisuudesta. Ambomaalla harjoitetussa lähetystyössä näkyvät ne arvot, joita suomalaisessa evankelis-luterilaisuudessa on pidetty tärkeinä. Jumalat ovat saarnaajiensa näköisiä, ja Ambomaalla saarnatulla kristinuskon Jumalalla on aina ollut suomalaiset piirteensä.

Olli Löytty toimii kotimaisen kirjallisuuden lehtorina Turun yliopistossa.

Keywords: kirjallisuudentutkimus, Ambomaa, Afrikka

Author(s)
Publisher
Osuuskunta Vastapaino
Publication year
2006
Language
fi
Edition
2
Page amount
302 pages
Category
Litterary Studies
Format
Ebook
eISBN (PDF)
978-951-768-269-5

Similar titles