Login

Tolonen, Tarja

Yhteiskuntaluokka ja sukupuoli

Tolonen, Tarja - Yhteiskuntaluokka ja sukupuoli, ebook

26,00€

Ebook, Watermarked PDF
ISBN: 978-951-768-262-6

Viime vuosina yhteiskuntaluokkaa on erityisesti sosiologiassa pidetty menneisyyteen kuuluvana asiana. Erilaisten kevyempien ja dynaamisten yhteiskuntateoreettisten ajatussuuntien myötä luokan on ajateltu kadonneen kokonaan ilmiönä tai vähintäänkin menettäneen analyyttisen voimansa erilaisten kulttuuristen murrosten myötä. Luokka on elänyt omaa elämäänsä yksittäisissä tutkimuksissa lähinnä taustamuuttujana.

Tässä kirjassa yhteiskuntaluokka otetaan vakavasti mutta samalla siihen suhtaudutaan sensitiivisesti. Palkka-, koulutus- tai kulttuurierot eivät ole kadonneet, ja varsin polttavaksi ne tulevat jos niitä pohditaan sukupuolen kautta. Kirjoittajat pyrkivät laajentamaan keskustelua luokasta, sukupuolesta ja muista eroista keskusteluttamalla tutkimusaineistojaan suhteessa luokkaan. He eivät hae mitään puhdasta luokan käsitettä vaan luokka kietoutuu arjen käytäntöihin, politiikkaan, moraaliin, normeihin ja erottelun muotoihin. Nämä symboliset, kulttuuriset ja materiaaliset erot määrittävät konkreettisesti eri ikäisten naisten ja miesten elämää ja elämänkulkua. Kirja jakautuu viiteen osioon: Ensimmäisessä keskustellaan luokasta, sukupuolesta ja materiasta, toisessa koulutuksesta ja eroista, kolmannessa osiossa siirrytään koulusta työelämään, neljännessä osiossa tarkastellaan perheen kautta rakentuvia eroja ja viidennessä osiossa pohditaan seksuaalisuutta ja sen rajoja suhteessa luokkaan.

Kirja soveltuu laajalti niin opetuksen kuin tutkimuksenkin käyttöön sosiaalitieteiden ja psykologian, kulttuurintutkimuksen ja historian sekä naistutkimuksen ja nuorisotutkimuksen aloilla.

Kirjoittajat: Sanna Aaltonen, Päivi Berg, Minna Kelhä, Katri Komulainen, Maija Korhonen, Mari Käyhkö, Niina Lappalainen, Lena Näre, Hannu Räty, Tarja Tolonen, Saara Tuomaala, Maija Urponen ja Katja Yesilova

Keywords: yhteiskuntaluokat, sukupuoli, erot, sosiaalinen tausta, sukupuolierot, naistutkimus, materialismi, sukupuolimoraali, sukupuolinen häirintä, tulkinta, nuoret, sukupuoliroolit, seksuaalisuus, huumori, työyhteisöt, perhesosiologia, äitiys, diskurssi, perhekasvatus, parisuhde, monikulttuurisuus, koulutus, koulutuspolitiikka, kasvatushistoria, jatkokoulutus, yrittäjyys, asenteet, koululaiset, liikuntakasvatus, oppilasarviointi, liikuntaharrastus, elämäntapa, syrjäytyminen, menestyminen, työelämä, naiset, työhönsijoittuminen, siivoojat, ammatinvalinta, hoivatyö, siirtotyöläiset, naisen asema, sähkökirjat

Author(s)
Publisher
Osuuskunta Vastapaino
Publication year
2008
Language
fi
Edition
1
Page amount
301 pages
Categories
Upbringing, Education
 
Society
Format
Ebook
eISBN (PDF)
978-951-768-262-6

Similar titles