Login

Harisalo, Risto

Liberaali valtio - toimiva yhteiskunta: Tutkimus valtiosta automaattisten sopeutumismekanismien edistäjänä

Harisalo, Risto - Liberaali valtio - toimiva yhteiskunta: Tutkimus valtiosta automaattisten sopeutumismekanismien edistäjänä, ebook

0,00€

Ebook, Watermarked PDF
ISBN: 978-951-44-9222-8

Kirjamme on tarkoitettu kaikille heille, jotka ovat tyytymättömiä valtion tapaan toimia yhteiskunnassa. Koska valtiolla on huomattava vastuu yhteiskuntamme toimivuudesta, on tarpeellista etsiä sille vaihtoehtoja. Vaihtoehtojen tarkastelu on tieteellisesti välttämätöntä valtion toimintatapojen jatkuvasti muuttuessa.

Valtion toiminnan kehittäminen edellyttää vaihtoehtoja, joita voi verrata toisiinsa ja joista voi käydä yhteiskunnallista keskustelua. Tähän prosessiin kirjamme tarjoaa teoreettisesti perustellun vaihtoehdon, liberaalin valtion. Ilman vaihtoehtoja keskustelu valtiosta ei ole mahdollista.

Liberaalista valtiosta teoreettista ja empiiristä aineistoa on kertynyt katkeamattomana virtana yli kahdensadan vuoden ajan. Tampereen yliopiston emeritusprofessori Risto Harisalon ja hallintotieteen tohtori Jani Rajaniemen kirja kuvaa liberaalia valtiota automaattisten sopeutusmekanismien suojelijana ja kehittäjänä.

Kirjaa ei ole saatavilla painettuna.

Author(s)
 
Publisher
Tampere University Press
Publication year
2013
Language
fi
Edition
1
Page amount
172 pages
Category
Society
Format
Ebook
eISBN (PDF)
978-951-44-9222-8
Printed ISBN
978-951-44-9221-1

Similar titles