Login

Harisalo, Risto

Palvelutiede julkisten palveluiden uudistajana - Kansainvälinen vertailu

Harisalo, Risto - Palvelutiede julkisten palveluiden uudistajana - Kansainvälinen vertailu, ebook

0,00€

Ebook, Watermarked PDF
ISBN: 978-951-44-9160-3

Palvelutiede tarjoaa uuden ja avoimen lähestymistavan perinteisiin sektoreihin ja spesialiteetteihin perustuviin palveluihin. Kirjan alkusysäyksenä on ollut nopeasti kehittyvä uusi palveluajattelu sekä uusia palvelumalleja hakeva sosiaali- ja terveyspalveluiden integraatiokehitys. Kirja kuvaa kehitystä, jossa dynaamisesti yhdistetään resursseja, ihmisiä, teknologioita, uusia organisaatiorakenteita, asiakkaita ja informaatiota uusiksi palvelujärjestelmiksi.

Palvelutiede hahmottuu kirjassa julkisten palveluiden uudistajana – erityisesti sosiaali- ja terveyspalveluiden kansainvälisen vertailun kautta. Näkökulmaan vaikutti Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluiden integraatioprosessi sekä sosiaalivirastossa virinnyt ajattelu uusista toimintamalleista, jotka perustuvat asiakkaan kanssa tehtävään palvelumuotoiluun. Integraatiota koskeva kansainvälinen vertailuaineisto on kerätty Euroopasta, Pohjois-Amerikasta ja Australiasta. Kirja avaa myös keskustelun integroiduista sosiaali- ja terveyspalveluiden palveluintegraatiosta.

Teksti on suunnattu julkisten palveluiden päättäjille, asiantuntijoille ja kehittäjille. Teksti soveltuu myös oppimateriaaliksi.

Kirjaa ei ole saatavilla painettuna.

Keywords: julkiset palvelut, järjestäminen, vertailu, uudistukset, sähkökirjat

Author(s)
 
 
Publisher
Tampere University Press
Publication year
2013
Language
fi
Edition
1
Page amount
153 pages
Categories
Society
 
Natural Sciences
Format
Ebook
eISBN (PDF)
978-951-44-9160-3
Printed ISBN
978-951-44-9159-7

Similar titles