Login

Harju, Auli

Media iholla: Politiikan julkisuus kansanedustajien ja aktivistien kokemana

Harju, Auli - Media iholla: Politiikan julkisuus kansanedustajien ja aktivistien kokemana, ebook

0,00€

Ebook, Watermarked PDF
ISBN: 978-951-44-8852-8

Kirjassa kuvataan osallistujien itsensä näkökulmasta, millaista osallistuminen politiikkaan tai kansalaisaktivismiin nykyään on. Kuinka houkuttelevaa tai riskialtista on lähteä mukaan julkiseen keskusteluun ja asettaa näin itsensä alttiiksi julkiselle arvostelulle ja kommentoinnille?

Tutkimuksessa haastateltiin kevättalvella 2011 neljäätoista näkyvää poliitikkoa ja kahtatoista kansalaisaktivistia, ja kirja perustuu pääosin näihin haastatteluihin. Lisäksi mukana on analyysi vuonna 2010 käydystä romanikerjäläisiä koskeneesta julkisesta keskustelusta.

Kirjan teemat kytketään ajankohtaiseen tieteelliseen keskusteluun, erityisesti kysymykseen tunteen ja järjen roolista politiikassa ja aktivismissa sekä kysymykseen politiikan medioitumisesta, intimisoitumisesta ja viihteellistymisestä. Kirja antaa elävän kuvan poliitikkojen ja aktivistien kokemuksista nykyisessä mediakulttuurissa. Tulokset tukevat käsitystä julkisuuden muutoksesta aiempaa enemmän "iholle tulevaksi", mutta samalla kirja myös suhteellistaa kaikkein synkimpiä luonnehdintoja mediajulkisuuden kiroista.

Kirjan voi tilata myös painettuna versiona Tampereen yliopiston kirjaston virtuaalikirjakaupassa.

Keywords: media, politiikka, poliitikot, aktivistit, sähkökirjat

Author(s)
 
Publisher
Tampere University Press
Publication year
2012
Language
fi
Edition
1
Page amount
280 pages
Category
Society
Format
Ebook
eISBN (PDF)
978-951-44-8852-8
Printed ISBN
978-951-44-8795-8

Similar titles