Login

Ryynänen, Aimo

Kunnallishallinnon kansainväliset vaikutteet

Ryynänen, Aimo - Kunnallishallinnon kansainväliset vaikutteet, ebook

0,00€

Ebook, Watermarked PDF
ISBN: 978-951-44-8740-8

Kirja auttaa ymmärtämään kunnallishallinnon nykytilaa ja sen ongelmia lähtemällä kunnallisen itsehallinnon historiallisista juurista, kehityksestä ja viimeaikaisista muutoksista. Kirja tarkastelee suomalaista kunnallishallintoa osana yleiseurooppalaista, kansainvälistä kehitystä. Kirjassa korostuu kunnallisen itsehallinnon rooli ja merkitys sekä historiallisesti että nykytilanteessa.

Kirjan keskeinen anti on mannereurooppalaisen kunnallishallintokeskustelun tuominen suomalaisen lukijan tietoisuuteen. Tätä tunnetaan maassamme aivan liian vähän, vaikka järjestelmämme nojaa läheisesti mannereurooppalaiseen itsehallintotraditioon, joka on myös Euroopan neuvoston eri suosituksissa vahvasti vaikutteiden antajana.

Kirja sisältää myös selkeän sanoman suomalaisen kunnallisen itsehallinnon kehittämistarpeista. Siksi sillä on tärkeä ajankohtaisarvo vireille saatettujen kuntarakenne- ja lainsäädäntöuudistusten johdosta.

Aimo Ryynänen on Tampereen yliopiston kunnallisoikeuden professori. Hän on toiminut kuntien ja alueiden eurooppalaisissa yhteistyöelimissä samoin kuin valtion kunnallista toimintaa koskevissa kehittämis- ja lainsäädäntöhankkeissa.

Kirjaa ei ole saatavilla painettuna.

Author(s)
Publisher
Tampere University Press
Publication year
2012
Language
fi
Edition
1
Page amount
304 pages
Category
Society
Format
Ebook
eISBN (PDF)
978-951-44-8740-8
Printed ISBN
978-951-44-8772-2

Similar titles