Login

Mari, Hatavara

Historia kuvina, jälkinä ja esityksinä

Mari, Hatavara - Historia kuvina, jälkinä ja esityksinä, ebook

0,00€

Ebook, Watermarked PDF
ISBN: 978-951-44-8304-2

Minkälaisia kuvia - mielikuvia, valokuvia, muistikuvia - meillä on menneestä? Minkälaisille menneisyyden esityksille perustuu käsityksemme historiasta? Historia kuvina, jälkinä ja esityksinä tutkii uusinta suomalaista historiallista romaania, kirjallisuuden visuaalisuutta sekä kysymyksiä fiktion sisäisistä ja ulkoisista viittaussuhteista.

Leena Landerin Käsky-romaanin sekä siihen pohjaavien draamatekstien ja elokuvan analyysi toimii vuoropuhelussa kerronnan ja kuvallisuuden teorioiden käsittelyn kanssa. Historiankirjoituksen monikerroksisuus ja ideologiset kytkennät käyvät ilmeisiksi, ja Landerin teoksen lukija joutuu pohtimaan myös oman historiankäsityksensä alkuperää.

Romaanin ja sen dramatisointien analyysissa havainnollistuvat fiktiivisen historiankirjoituksen erityiskysymykset sekä nykyisyyden ja menneisyyden eettisesti latautunut vuoropuhelu. Eri versiot tarinasta, joka kuvaa kiisteltyjä vuoden 1918 tapahtumia, mahdollistavat keskustelun suomalaisen historiankuvan syntymisestä sekä taiteen merkityksestä siinä.

Keywords: Leena Landeri, Käsky-romaanin, suomalaisen historia, kirjallisuudentutkimus, historialliset romaanit, historiankäsitys, fiktio, visuaalisuus, valokuvat, tekstianalyysi, intertekstuaalisuus, romaanit, dramatisointi, filmatisointi, sähkökirjat

Author(s)
Publisher
Tampere University Press
Publication year
2010
Language
fi
Edition
1
Page amount
188 pages
Category
History
Format
Ebook
eISBN (PDF)
978-951-44-8304-2
Printed ISBN
978-951-44-8213-7

Similar titles