Login

Anna, Koski

Tunne- ja sosiaalisten taitojen vahvistaminen kouluyhteisössä

Anna, Koski - Tunne- ja sosiaalisten taitojen vahvistaminen kouluyhteisössä, ebook

0,00€

Ebook, Watermarked PDF
ISBN: 978-951-44-8273-1

Koulun ammattilaisten ja perheen arki kuormittuvat nykyisin yhä enemmän tunneelämän ja ihmissuhteiden aiheuttamista ristiriidoista. Koululaisten tunne- ja sosiaalisten taitojen edistämisestä on todettu olevan merkittävää hyötyä sekä heidän henkilökohtaisessa ja sosiaalisessa elämässään että koulumenestyksessä.

Tässä kirjassa keskitytään koululaisten sosioemotionaaliseen hyvinvointiin, sen arviointiin ja työmenetelmiin tunne- ja sosiaalisten taitojen vahvistamiseksi peruskoulussa. Kirja esittelee ensiksi kouluhyvinvointia, oppilaiden sosiaalista kompetenssia ja näiden arvioinnin hyödyntämistä kouluyhteisön kehittämisessä. Toiseksi kirjassa pureudutaan käytännön tasolla tunne- ja sosiaalisten taitojen vahvistamiseen koulun rakenteiden kuten kouluterveydenhuollon, kodin ja koulun yhteistyön sekä moniasiantuntijuuden hyödyntämisen, vertaistuen ja draaman avulla. Lopuksi kirja esittelee kolme koulussa tai internetissä toteutettavaa ohjelmaa tunne- ja sosiaalisten taitojen vahvistamiseksi.

Kirja tarjoaa monipuolisia työkaluja koululaisten ja heidän perheidensä hyvinvoinnin vahvistamiseksi, ja se on suunnattu kaikille kouluyhteisössä työskenteleville ja oppilaiden vanhemmille. Osa kirjan aihealueista soveltuu erityisesti oppilashuoltoryhmään kuuluville ammattilaisille: kouluterveydenhoitajille, opettajille, rehtoreille, kuraattoreille ja psykologeille. Kirjaa voidaan hyödyntää myös oppikirjana alan korkeakoulutasoisessa perustutkinto- ja täydennyskoulutuksessa.

Keywords: koululaisten sosioemotionaaliseen hyvinvointiin, sosiaalisten taitojen edistämisestä, arviointiin vahvistamiseks, maahanmuuttajaryhmiä, sosiaaliset taidot, kouluyhteisö, tunneäly, yhteistyökyky, vuorovaikutus, koululaiset, tunteet, empatia, opettajat, oppilaat, koti, yhteistyö, verkostoituminen, toimintakulttuuri, asiantuntijuus, kouluterveydenhuolto, draamapedagogiikka, vertaistuki, perheet, alkoholiongelmat, vaikutukset, sähkökirjat, hyvinvointi

Author(s)
 
Publisher
Tampere University Press
Publication year
2010
Language
fi
Edition
1
Page amount
254 pages
Category
Litterary Studies
Format
Ebook
eISBN (PDF)
978-951-44-8273-1
Printed ISBN
978-951-44-8157-4

Similar titles