Login

Nummenmaa, Anna Raija

HYVÄ TOHTORI ! Tohtorikoulutuksen rakenteita ja prosesseja

Nummenmaa, Anna Raija - HYVÄ TOHTORI ! Tohtorikoulutuksen rakenteita ja prosesseja, ebook

0,00€

Ebook, Watermarked PDF
ISBN: 978-951-44-7382-1

Korkeatasoinen tohtorikoulutus ja tieteelliseksi asiantuntijaksi kehittyminen toteutuvat monien tekijöiden ja prosessien yhteisvaikutuksena. Kirjan tarkoituksena on avata erilaisia näkökulmia näihin prosesseihin sekä koulutuksen että opiskelijan näkökulmista. Kirjassa on eri suuntiin haarautuvia polkuja, joilla kaikilla on kuitenkin yhteinen suunta ja päämäärä - HYVÄ TOHTORI !

Kirjassa jäsennetään tohtorikoulutusta kolmesta eri tulokulmasta. Ensimmäisessä tarkastellaan tohtorikoulutuksen systeemisiä järjestelmiä eri tasoilla ja analysoidaan eri osatekijöiden suhdetta toisiinsa. Toisessa ja laajimmassa osassa keskitytään ohjaukseen. Ohjausta käsittelevissä artikkeleissa on runsaasti esimerkkejä, menetelmiä ja ideoita ohjauskäytäntöjen kehittämiseen. Kolmannessa osassa puretaan tieteellisen asiantuntijuuden käsitettä ja pohditaan, miten ja millaisessa tohtorikoulutuksessa tieteellisen asiantuntijuuden on mahdollista kehittyä.

Osa kirjoittajista - vanhempi sukupolvi - on vaeltanut pitkään näillä tieteenpoluilla opettajana ja ohjaajana, nuorempi sukupolvi puolestaan tutkii maisemaa post doc -vaiheesta käsin.

----------
Kirjaa ei ole saatavilla painettuna.

Keywords: Tohtorikoulutuksen rakenteita ja prosesseja, tohtori, kasvatus, opetus, yhteiskunta

Author(s)
 
Editor
Publisher
Tampere University Press
Publication year
2008
Language
fi
Edition
1
Page amount
175 pages
Categories
Society
 
Upbringing, Education
Format
Ebook
eISBN (PDF)
978-951-44-7382-1

Similar titles