Login

Lönnroth, Harry

Filologin som vetenskap: Artiklar om textutgivning och filologisk metod

Lönnroth, Harry - Filologin som vetenskap: Artiklar om textutgivning och filologisk metod, ebook

0,00€

Ebook, Watermarked PDF
ISBN: 978-951-44-7227-5

Denna artikelsamling handlar om nordisk filologi i teori och praktik, speciellt textutgivning och filologisk metod. De sex vetenskapliga artiklarna i boken fokuserar på originalhandskriften till Johannes Messenius rimkrönika om Finland från 1620-talet, Ekenäs stads dombok i ett historisk-pragmatiskt perspektiv, domboksutgivning i Finland, textutgivning inom finländsk nordistik, editionsfilologins etik och edition som akademiskt lärdomsprov. Boken vänder sig först och främst till nordiska filologer och lingvister men även till historiker som sysslar med källutgivning och gamla handskrifter.

Harry Lönnroth (f. 1975) är filolog och filosofie doktor i nordiska språk. På Tampere University Press har han tidigare gett ut Från Närpesdialekt till EU-svenska (2003), Nordistikens historia i Finland (2004) och Ekenäs stads dombok 1623-1675 i elektronisk utgåva (2005).

Keywords: filologi, teori och praktik, historisk-pragmatiskt, filologer, nordiska, historiker

Author(s)
Publisher
Tampere University Press
Publication year
2007
Language
sv
Edition
1
Page amount
130 pages
Category
Philosophy
Format
Ebook
eISBN (PDF)
978-951-44-7227-5

Similar titles