Login

Joensuu, Maija

Yhteisöllinen suunnittelu päiväkodissa. Kehittämistrategiana ongelmaperustainen työssä oppiminen

Joensuu, Maija - Yhteisöllinen suunnittelu päiväkodissa. Kehittämistrategiana ongelmaperustainen työssä oppiminen, ebook

0,00€

Ebook, Watermarked PDF
ISBN: 978-951-44-7064-6

Kirja käsittelee päiväkodin yhteisöllisen suunnittelukulttuurin kehittämistä. Se tarkastelee suunnittelua osana kasvattajien yhteisön toimintakulttuuria sekä kuvaa ja mallintaa päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelman suunnitteluprosessia. Kirja perustuu kehittämistutkimukseen, jossa sovellettiin ongelmaperustaista oppimista. Se sisältää ongelmaperustaisen työskentelyn kuvauksen sekä esimerkkejä erilaisista työmuodoista, joita päiväkotiyhteisöt voivat hyödyntää omassa suunnittelutyössään. Suunnittelun ja toimintakäytäntöjen kehittämisideoita voidaan soveltaa myös muihin toimintaympäristöihin, joissa asiantuntijuuden ja osaamisen rajoja ylitetään työyhteisön sisällä tai ulkopuolella.

Kirja on suunnattu yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen opiskelijoille, päiväkodin johtajille sekä kaikille työyhteisön kehittämisestä kiinnostuneille kasvatuksen ammattilaisille. Professori Anna Raija Nummenmaa ja dosentti Kirsti Karila työskentelevät Tampereen yliopiston opettajankoulutuslaitoksen varhaiskasvatuksen yksikössä. He toimivat kehittämisprojektin vastuullisina tutkijoina ja ohjasivat päiväkotiyhteisön ongelmaperustaista työssä oppimisen prosessia. KM Maija Joensuu ja KM Riikka Rönnholm ovat tehneet pro gradu -tutkielmansa kehittämishankkeessa.

Kirjaa ei ole saatavilla painettuna.

Keywords: kasvatus, opetus, päiväkodit, kehittäminen, kehitysstrategiat, toimintakulttuuri, moniammatillisuus, varhaiskasvatus, yhteisöllisyys, ongelmalähtöinen oppiminen, työyhteisöt, työssäoppiminen, suunnitelmat, pedagoginen suunnittelu, yhteissuunnittelu, sähkökirjat

Author(s)
 
 
 
Publisher
Tampere University Press
Publication year
2007
Language
fi
Edition
1
Page amount
170 pages
Categories
Society
 
Upbringing, Education
Format
Ebook
eISBN (PDF)
978-951-44-7064-6

Similar titles