Login

Harjula, Minna

Terveyden jäljillä: suomalainen terveyspolitiikka 1900-luvulla

Harjula, Minna - Terveyden jäljillä: suomalainen terveyspolitiikka 1900-luvulla, ebook

0,00€

Ebook, Watermarked PDF
ISBN: 978-951-44-7058-5

Terveyden jäljillä luo kokonaiskuvan suomalaisen terveyspolitiikan rakentumisesta 1900-luvulla. Teos jäsentää terveyspolitiikan pitkän linja kehityksen viiteen lähtökohdiltaan, perusteluiltaan ja painopisteeltään erilaiseen kauteen. Tutkimuksessa edetään 1900-luvun alun kulkutautiepidemioiden herättämästä hygieniakamppailusta rotuhygienian esiinnousuun ja 1940-luvun väestöpoliittiseen keskusteluun. Lisäksi tarkastellaan, kuinka 1960-luvun lopulla painopiste siirtyi terveyspalveluiden saatavuuden turvaamisesta terveyttä edistäviin yhteiskuntapoliittisiin ratkaisuihin. Osoittamalla, miten näkemykset terveydestä, terveysongelmista terveyden saavuttamisen keinoista sekä yksilön ja julkisen vallan vastuusta ovat muuttuneet, teos antaa historiallista perspektiiviä nykypäivän terveyskeskustelulle.

– Mitkä sairaudet nimettiin kansantaudeiksi 1900-luvun alussa?
– Miksi mielisairaalat nähtiin 1920- ja 1930-luvuilla kansan terveyden uhkaksi?
– Miksi äitien ja lasten terveys nostettiin sodanjälkeisessä Suomessa painopistealueeksi?
– Miten aikuisten miesten ennenaikaiset kuolemat kytkeytyivät terveyskeskusten perustamiseen?
– Miksi terveyspalveluiden rakentamista arvosteltiin 1970-luvulla ”vuotavan veneen paikkailuksi”?

Teos soveltuu sosiaali- ja terveysalan oppikirjaksi yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa sekä alan perusteokseksi kaikille terveyden ja suomalaisen yhteiskunnan kehityksestä kiinnostuneille.

Kirjan voi tilata myös painettuna versiona Tampereen yliopiston kirjaston virtuaalikirjakaupassa.

Keywords: Terveystiede, Historia, terveyspolitiikka, 1900-luku, hygienia, historia, eugeniikka, terveyskasvatus, väestöpolitiikka, kansanterveys, terveyspalvelut, yhteiskuntapolitiikka, Suomi, sähkökirjat

Author(s)
Publisher
Tampere University Press
Publication year
2007
Language
fi
Edition
1
Page amount
168 pages
Category
Medicine, Health Care, Mode
Format
Ebook
eISBN (PDF)
978-951-44-7058-5

Similar titles